สถานะเครือข่ายมือถือ: ประเทศไทย (พฤศจิกายน 2018)

ความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในตลาดมือถือของประเทศไทย การพิจารณาประเทศไทยครั้งล่าสุดเผยให้เห็นผู้ชนะรายใหม่ในด้านความพร้อมให้บริการ 4G นั่นคือ AIS ในขณะเดียวกัน การอัปเกรด LTE ใหม่ช่วยให้ DTAC สามารถไต่ขึ้นไปในอันดับความเร็วในประเทศ จากการวิเคราะห์ผลการวัดค่ากว่า 857 ล้านครั้ง เราพิจารณาผลของ 3G และ 4G ของผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทยเพื่อดูว่าเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร(คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

จุดสำคัญ

AIS ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำด้านความพร้อมให้บริการ 4G

ตอนนี้ AIS มีความแตกต่างจากการที่มีความพร้อมให้บริการ 4G สูงสุดในผลการวิเคราะห์ของเรา ผู้ใช้ของเราสามารถพบสัญญาณ 4G ในเครือข่ายของ AIS ได้ถึงร้อยละ 90 ของเวลาใช้งาน และทั้ง DTAC และ TrueMove ก็มีระดับความครอบคลุม 4G ที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันด้วยคะแนนความพร้อมให้บริการ 4G สูงกว่าร้อยละ 83

TrueMove ยึดครองตารางอันดับรางวัลของเรา

TrueMove อาจสูญเสียตำแหน่งผู้ชนะเลิศด้านความพร้อมให้บริการ 4G ให้กับ AIS แต่ผู้ให้บริการทั้งสองรายต่างก็เป็นผู้ชนะหรือครองตำแหน่งผู้ชนะร่วมกันในตัวชี้วัดต่างๆ ของเรา เรายกให้ TrueMove เป็นผู้ชนะด้านความเร็วการดาวน์โหลด 4G ความเร็วการอัปโหลด 4G ความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวม และเวลาแฝง 4G และยังได้ตำแหน่งเสมอกับ DTAC สำหรับการดาวน์โหลด 3G และเสมอกับ AIS ด้านเวลาแฝง 3G

DTAC มีคะแนนความเร็วการดาวน์โหลด 4G เพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ความเร็วการดาวน์โหลด 4G และความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวมของทั้ง AIS และ TrueMove ต่างลดต่ำลงในการวัดค่าของเรา แต่ DTAC กลับมีผลตัวชี้วัดความเร็วการดาวน์โหลดสูงขึ้น และย้ายจากตำแหน่งรั้งท้ายมายังตำแหน่งอันดับสองในทั้งสองหมวดหมู่ คะแนนที่เพิ่มขึ้นของ DTAC นั้นยังไม่พอที่จะแทนที่ตำแหน่งของ TrueMove ได้ในระดับประเทศ แต่ในระดับภูมิภาคนั้นเป็นคนละเรื่อง

AIS และ DTAC มีความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคมากขึ้น

หกเดือนที่แล้ว ตารางรางวัลระดับภูมิภาคของเรานั้นเต็มไปด้วยสีแดงของ TrueMove จากการที่ผู้ให้บริการรายนี้ชนะแทบทุกหมวดหมู่ในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตามในการทดสอบล่าสุดของเรา เราเห็นสีเขียวของ AIS และสีน้ำเงินของ DTAC เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในหมวดความพร้อมให้บริการ 4G และการดาวน์โหลด 3G และ 4G

ตารางรางวัล Opensignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม ความเร็วในการอัปโหลด: 4G เวลาแฝง: 4G เวลาแฝง: 3G ความพร้อมให้บริการ: 4G

AIS

medal medal

DTAC

medal

TrueMove

medal medal medal medal medal medal

ทดสอบเครือข่ายของคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายงานของเรา

เพลิดเพลินกับรายงานของเราใช่ไหม? การวิเคราะห์ทั้งหมดของเรานั้นมาจากการวัดค่าจริงซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้เครือข่ายมือถือหลายล้านราย ไม่มีการจำลองสถานการณ์ ไม่มีการประมาณค่า: มีเพียงประสบการณ์จริงเท่านั้น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ LTE แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ 3G แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่พบโดยผู้ใช้ OpenSignal ทั้งในเครือข่าย 3G และ 4G ความเร็วโดยรวมไม่ได้พิจารณาเฉพาะความเร็ว 3G และ LTE เท่านั้น แต่ยังพิจารณาความพร้อมให้บริการของเทคโนโลยีเครือข่ายแต่ละเทคโนโลยี ผู้ให้บริการที่มีความพร้อมให้บริการ LTE ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะมีค่าความเร็วโดยรวมต่ำกว่า เนื่องจากลูกค้าของพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G ที่ช้ากว่า

ความเร็วในการอัปโหลด: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความให้เห็นค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดของผู้ให้บริการแต่ละรายในการเชื่อมต่อ LTE ตามการวัดโดยผู้ใช้ OpenSignal

เวลาแฝง: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย LTE แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

เวลาแฝง: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย 3G แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

ความพร้อมให้บริการ: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงสัดส่วนเวลาที่ผู้ใช้ OpenSignal มีการเชื่อมต่อ LTE ที่พร้อมให้บริการสำหรับพวกเขาในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายของผู้ให้บริการ เป็นการวัดค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่าย 4G ได้บ่อยเพียงใด แทนที่จะเป็นการวัดความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์หรือประชากร

ประสิทธิภาพระดับภูมิภาค

แผนภูมินี้แสดงผู้ชนะระดับภูมิภาคในแต่ละประเภทที่ได้รับการวัดค่าโดย Opensignal คลิกที่ไอคอนเพื่อดูกราฟอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมถึงตัวชี้วัดของโอเปอเรเตอร์แต่ละรายในภูมิภาคนั้น ๆ

คำอธิบายแผนภูมิ: AIS TrueMove DTAC
ภูมิภาค ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม ความเร็วในการอัปโหลด: 4G เวลาแฝง: 4G เวลาแฝง: 3G ความพร้อมให้บริการ: 4G
Central
East
North
North East
South

Some graph here

graph here

legend goes here

การวิเคราะห์

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน 4G ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอมา ประเทศไทยมีการจัดวางโครงข่าย LTE ก่อนใครและผู้ให้บริการทั้งสามรายหลักมีเวลานานกว่าห้าปีที่จะก่อตั้งบริการและความครอบคลุมเครือข่าย 4G การที่ตลาด 4G ของประเทศไทยนั้นเป็นตลาดทีโตแล้ว ไม่ได้หมายความว่ามันจะคงสถานะนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงเวลาทดสอบล่าสุดของเรา เราได้เห็นการพัฒนาใหม่หลายประการในระบบนิเวศน์บรอดแบนด์ของประเทศไทย เรามีผู้นำคนใหม่ในด้านความพร้อมให้บริการ 4G ในมาตรวัดของเรา และเราเห็น DTAC ประกาศชัยชนะของตนเองในด้านความเร็ว

จากการวิเคราะห์ผลการวัดค่ากว่า 857 ล้านครั้งจากอุปกรณ์ 109,807 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2018 OpenSignal ได้เปรียบเทียบบริการ 3G และ 4G ของผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทย ได้แก่  AIS, DTAC ของ Telenor และ TrueMove H ของ True Corporation เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ระดับประเทศของเรา และเรายังพิจารณาตัวชี้วัดแกนหลักของเราสำหรับผู้ให้บริการทั้งสามราย ในห้าภูมิภาคของประเทศไทย

AIS ได้อันดับสูงสุดด้านความพร้อมให้บริการ 4G

ช่วงการทดสอบล่าสุดของเราเผยตำแหน่งผู้ชนะเลิศรายใหม่ในตัวชี้วัดความพร้อมให้บริการ 4G จากที่ AIS ได้คะแนนที่น่าประทับใจถึง 90% หมายความว่าผู้ใช้บริการ 4G ของเราสามารถพบสัญญาณ LTE ของ AIS ได้ 9 ใน 10 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ส่วนของความพร้อมให้บริการ 4G ในประเทศไทยนั้นยังคงมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจาก TrueMove นั้นไล่ตามมาติดๆ ในอันดับที่สอง โดยมีคะแนน 86.2% และ DTAC ได้อันดับสามด้วยคะแนน of 83.5% ประเทศไทยมีความครอบคลุม 4G ระดับสูงสุด ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วย ในปีที่แล้ว พวกเขาได้อันดับที่ 20 ของโลกในด้านความพร้อมให้บริการ 4G ใน สถานะรายงาน LTE ของเรา, และจากการปรับปรุงเมื่อเร็วๆ นี้จึงมีแนวโน้มที่จะไต่อันดับสูงขึ้นไปในรายการของเราในรายงานฉบับถัดไป

TrueMove ยังคงเป็นผู้นำในตารางตัวชี้วัดต่างๆ ของเราในด้านความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรางวัลความเร็วการดาวน์โหลด 4G โดยมีความเร็วการเชื่อมต่อเฉลี่ย 9.2 Mbps รางวัลความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวม ได้คะแนน 7.3 Mbps และรางวัลความเร็วการอัปโหลด 4G ที่ 7.5 Mbps นอกจากนั้น TrueMove และ DTAC ได้คะแนนเสมอกันในหมวดการดาวน์โหลด 3G ด้วยความเร็วการเชื่อมต่อสูงกว่า 3 Mbps เล็กน้อย ผลคะแนนการอัปโหลด 4G ของ TrueMove นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ โดยมีความเร็วสูงกว่าคู่แข่งทั้งสองรายอยู่ 3 Mbps แต่ในส่วนของความเร็วการดาวน์โหลด 4G และความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวม TrueMove กำลังจะพบการท้าทายโดย DTAC ที่มาเป็นม้ามืด

DTAC ได้เปิดตัวระบบ LTE ในย่าน 2300 MHz เมื่อไม่นานมานี้ ในชื่อว่า บริการ DTAC Turbo 4G ใหม่ ขณะที่เครือข่ายใหม่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ และเฉพาะในบางส่วนของประเทศ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดาวน์โหลด 4G ความเร็วการดาวน์โหลด 4G เฉลี่ย ของ DTAC เพิ่มขึ้นเกือบ 1 Mbps เป็น 8.3 Mbps ในหกเดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ผลของเราแสดงให้เห็นว่าความเร็วการดาวน์โหลด 4G ของ AIS และ TrueMove นั้นลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน การเคลื่อนย้ายตำแหน่งด้านความเร็วทำให้ DTAC สามารถแซง AIS สู่อันดับสองในตัวชี้วัดความเร็วการดาวน์โหลด 4G และความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวม และตามติด TrueMove เพียงไม่ถึงหนึ่งเมกะบิตในทั้งสองหมวดหมู่

ในหมวดเวลาแฝง 4G TrueMove เป็นผู้ชนะอีกครั้ง ด้วยเวลาตอบสนองที่เป็นเลิศที่ 34 มิลลิวินาที เวลาแฝง (Latency) เป็นผลการวัดค่าความเร็วการร้องขอข้อมูลไปกลับผ่านเครือข่ายว่ามีความรวดเร็วเพียงใด การเชื่อมต่อที่มีเวลาแฝงต่ำกว่าจะให้เวลาการโหลดเนื้อหาเว็บที่เร็วกว่า และมีการหน่วงเวลาในแอปสื่อสารแบบเรียลไทม์น้อยกว่า TrueMove เป็นรายเดียวที่มีเวลาแฝง 4G ต่ำกว่า 40 มิลลิวินาทีในผลการวัดค่าในประเทศไทย แต่ก็มีผลในหมวดเวลาแฝง 3G เสมอกับ AIS

มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในการเปรียบเทียบระดับภูมิภาคของเรา

ในรายงานฉบับที่แล้วของเรา TrueMove ได้กวาดรางวัลของเราไปหมดในภูมิภาคและหมวดหมู่ต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตารางรางวัลของเรายังคงเต็มไปด้วยสีแดงของ TrueMove แต่ทางผู้บริการก็ประสบกับการแข่งขันที่ตึงเครียดในหลายหมวดหมู่ ส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างชัดเจนที่สุดก็คือส่วนของความพร้อมให้บริการ 4G AIS เป็นผู้ชนะที่ไม่มีใครตามทันในรางวัลด้านความพร้อมให้บริการ 4G ในทั้งห้าภูมิภาค ภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่สุดของ AIS ในตัวชี้วัดนี้คือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ ซึ่งได้ผลคะแนนร้อยละ 92.3 อย่างไรก็ตาม ภาคกลางเป็นจุดสูงสุดของผู้ให้บริการทั้งสามราย เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนความพร้อมให้บริการ 4G ต่ำกว่าร้อยละ 87 ในภูมิภาคนี้

ในด้านความเร็วการดาวน์โหลด 4G TrueMove ได้รางวัลของเราในภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น การอัปเกรดเครือข่ายของ DTAC ครั้งใหม่นั้นส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์  DTAC เสมอกับ TrueMove ในส่วนผลคะแนนการดาวน์โหลด 4G ในทั้งสามภูมิภาค ในด้านความเร็วการดาวน์โหลดโดยรวม DTAC ได้ท้าทาย TrueMove ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม DTAC เป็นผู้นำในด้านความเร็วการดาวน์โหลด 3G DTAC ได้รับรางวัลความเร็วการดาวน์โหลด 3G ของเราในภาคใต้และภาคเหนือ ขณะที่ TrueMove ได้รับรางวัลในภาคตะวันออก ผู้ให้บริการทั้งสองรายแบ่งครึ่งรางวัลการดาวน์โหลด 3G ในภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่สูสี TrueMove ในตัวชี้วัดความเร็วการอัปโหลด 4G ซึ่งได้รับรางวัลการอัปโหลดอย่างสบายๆ ในภูมิภาคทั้งห้าภูมิภาค

ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าจับตามองขณะที่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่การพัฒนา 4G ระยะต่อไป ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยได้สร้าง LTE ไว้ครอบคลุมอย่างกว้างไกล และดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นนั้นเป็นก้าวแรกสู่การเร่งความเร็วการดาวน์โหลดที่เคยเชื่องช้าของประเทศไทย พลวัตรภายในนั้นก็ยังน่าดูเป็นอย่างยิ่ง หาก DTAC และ AIS ยังคงได้คะแนนเพิ่มขึ้นต่อไป เราอาจเห็นการเคลื่อนย้ายในส่วนของผลคะแนนในภูมิภาคและระดับประเทศของเรามากขึ้นในรายงานฉบับที่กำลังจะมาถึง

กระบวนวิธีของเรา

Opensignal วัดประสบการณ์จริงของผู้ใช้ที่มีต่อเครือข่ายมือถือขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตประจำวัน ทุก ๆ วันเรารวบรวมผลการวัดค่าผู้ใช้กว่า 3 พันล้านครั้งจากสมาร์ทโฟนหลายสิบล้านเครื่องทั่วโลก

การวัดค่าของเรานั้นเก็บรวบรวมทุกชั่วโมงในทุกวันของปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ รวมถึงในอาคารและนอกอาคาร ในเมืองและชนบท ทุกหนทุกแห่ง โดยวิเคราะห์จากการวัดค่าบนอุปกรณ์ซึ่งบันทึกจากสถานที่ที่สมาชิกพักอาศัย ทำงาน และเดินทางจริง เรารายงานการได้รับบริการเครือข่ายมือถือจากประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจริง

เราปรับวิธีกระบวนการวัดค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้เครือข่ายมือถือให้ดีที่สุด ดังนั้นการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับรายงานในอดีตนั้นควรพิจารณาเป็นข้อมูลบ่งชี้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวมรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลโปรดดูที่ หน้ากระบวนการวัดค่า.

สำหรับรายงานฉบับนี้ 857,341,028 จุดข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมจาก109,807 ผู้ใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ: 2018-07-01 - 2018-09-28.

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราจะคำนวณค่าของช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ และแปลงเป็นกราฟออกมา เมื่อช่วงความเชื่อมั่นทับซ้อนกับตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่เราวัดนั้นอาจมีความใกล้เคียงกันเกินกว่าที่จะประกาศผู้ชนะในหมวดนั้น ๆ ในกรณีนี้เราจะแสดงผลลัพธ์ในเชิงสถิติ และด้วยเหตุนี้ในตัวชี้วัดบางตัวจึงมีผู้ให้บริการที่ชนะหลายราย

Opensignal Limited สงวนลิขสิทธิ์รายงานนี้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งข้อมูล เนื้อหา กราฟและการวิเคราะห์ทั้งหมด รายงานถูกจัดทำโดย Opensignal Limited ไม่อนุญาตให้มีการอ้างอิง ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์ใด ๆ (รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ) โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

Sign up to our newsletter to receive the latest Opensignal reports in your inbox