ประเทศไทย

รายงานประสบการณ์การใช้งาน 5G
พฤศจิกายน 2564

Opensignal เป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอิสระที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้บริโภคบนมือถือที่มีมาตรฐานระดับโลก รายงานของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้ใช้ได้รับจากเครือข่ายไร้สาย

ผู้เขียน
Robert Wyrzykowski นักวิเคราะห์อาวุโส

ข้อมูลสำคัญที่ค้นพบ

AIS ชนะเลิศด้านความเร็วการดาวน์โหลด 5G ด้วยความเร็วที่น่าทึ่งเกือบ 220 Mbps

AIS คว้ารางวัลด้านความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 5G ที่เป็นครั้งแรกของการมอบรางวัลในหมวดนี้จากผู้ใช้งานเครือข่ายนี้ที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ 5G ประหนึ่งความเร็วแสงที่มีความเร็วดาวน์โหลดบน 5G เฉลี่ยถึง 219.6 Mbps ซึ่งเร็วกว่า 81.5 Mbps ที่ผู้ใช้ TrueMove H ได้รับถึง 2.7 เท่าและเร็วกว่า DTAC ที่ผู้ใช้ได้ความเร็วที่ 25.7 Mbps ถึง 8.5 เท่า และที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน รายงานรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ครั้งล่าสุดนั้น AIS ได้ก้าวไปถึงจุดที่ได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1775.2% ในด้านพัฒนาการความเร็วในการดาวน์โหลด 5G กับ 4G ในหมวดผลกระทบของ 5G ระดับโลก ผู้ใช้ AIS ได้ประสบการณ์การปรับปรุงสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 5G ซึ่งเร็วกว่าประมาณ 19 เท่า

รางวัลความเร็วในการอัปโหลด 5G ก็เป็นของ AIS

AIS ได้รับอีกหนึ่งรางวัลด้านความเร็ว 5G นั่นคือความเร็วในการอัปโหลด 5G ผู้ใช้ AIS ได้ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 5G ที่ 28.9 Mbps ซึ่งเร็วกว่าผู้ใช้เครือข่าย TrueMove H ได้รับที่ 21 Mbps เกือบ 8 Mbps (37.6%) และเกือบสองเท่าของความเร็วที่ผู้ใช้ DTAC ได้รับ (15.4 Mbps) ความเร็วในการอัปโหลดกลับกลายมาเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากแนวโน้มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนจากการดาวน์โหลดคอนเทนต์มาเป็นการแชร์รูปภาพและวิดีโอและเพื่อรองรับบริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์

TrueMove H และ AIS รับรางวัลการกระจายสัญญาณ 5G ร่วมกัน

การวัดความพร้อมใช้งาน 5G แสดงสัดส่วนของช่วงเวลาที่ผู้ใช้ Opensignal ใช้งานบนอุปกรณ์ 5G และการรับข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับ 5G TrueMove H และ AIS ชนะรางวัลความพร้อมใช้งาน 5G ร่วมกัน ด้วยคะแนนที่สูงเกินระดับ20% นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานใช้เวลามากกว่า 20% เชื่อมต่อกับ 5G นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทั้งสองเครือข่ายยังได้รางวัลการเข้าถึงสัญญาณ 5G ที่วัดว่าผู้ใช้งาน 5G มีประสบการณ์ในด้านขอบเขตพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายอย่างไร

ผู้ให้บริการทั้งสามรายให้ประสบการณ์ไม่แตกต่างกันในด้านประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G

ทั้งสองหมวดหมู่นี้เป็นการรับรางวัลร่วมกันของ AIS, DTAC และ TrueMove H ที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบในทางสถิติ ประสบการณ์เกม 5G เป็นการวิเคราะห์ประสบการณ์เกมมือถือแบบมัลติเพลเยอร์ตามสภาวะของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรวมถึงประสบการณ์เวลาแฝง การสูญเสียแพ็กเก็ตและความผิดเพี้ยนของข้อมูล ในขณะที่ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G นั้นจะวัดคุณภาพทางประสบการณ์ของการให้บริการด้านเสียง (OTT) ผู้ให้บริการทุกเครือข่ายได้รับการจัดอันดับใน ระดับดี (75-85) ในด้านของประสบการณ์เกม 5G และได้รับคะแนนระดับดี (80-87) ในส่วนของประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G เช่นกัน

AIS และ DTAC ชนะรางวัลประสบการณ์วิดีโอ 5G ร่วมกัน

AIS และ DTAC ได้รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยคะแนนเชิงสถิติประมาณ 78.2 คะแนนจาก 100 คะแนน โดย TrueMove H นั้นตามผู้ชนะทั้งสองมาติด ๆ ซึ่งทิ้งห่างเพียง 1.8 คะแนนเท่านั้น ระดับคะแนนของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป) ประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G เป็นการวัดคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือด้วยการสตรีมวิดีโอจริงผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ 5G รวมถึงความละเอียดที่หลากหลายจากบรรดาผู้ให้บริการด้านวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บทนำ

ในรายงานประสบการณ์ 5G ในประเทศไทยฉบับแรกของ Opensignal นั้น AIS ได้รับรางวัลใน 2 หมวดและได้รับรางวัลร่วมกับผู้ให้บริการอื่น ๆ ใน 5 หมวดซึ่งหมายถึงชนะในทุกประเภทของรางวัลของเรา โดยTrueMove H ได้รับรางวัลร่วมกับผู้ให้บริการอื่นไปทั้งหมดสี่รางวัล ในขณะที่ DTAC ได้รับรางวัลร่วมที่สามรางวัล AIS เป็นผู้ให้บริการเพียงผู้เดียวใน 2 หมวดหมู่ความเร็ว 5G ได้แก่ ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G และความเร็วในการอัปโหลด 5G จากการวัดการกระจายสัญญาณ 5G ของเราพบว่า TrueMove H ได้รับรางวัลร่วมกับ AIS ในสองรางวัล ได้แก่ ความพร้อมใข้งาน 5G กับการเข้าถึงสัญญาณ 5G ในส่วนของรางวัลด้านประสบการณ์นั้น AIS ได้รางวัลประสบการณ์วิดีโอ 5G ร่วมกับ DTAC ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามยังได้รับรางวัลร่วมกันอีกสองรางวัล ได้แก่ ประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G

ประเทศไทยเปิดประมูล คลื่นความถี่ 5G เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยกสทช. ได้จัดสรรคลื่นความถี่ที่ 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz ให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายในไทย โดยเป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100.52 พันล้านบาท (3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) AIS และ TrueMove H ได้รับใบอนุญาตในช่วงความถี่ 2.6 GHz และ 26 GHz ตามลำดับ ขณะที่ทาง DTAC ประมูลเพียงความถี่ 26 GHz เท่านั้น

นอกเหนือจากนี้ AIS ได้คลื่นความถี่ 700 MHz ไปในขณะที่รัฐวิสาหกิจอย่าง CAT และ TOT ที่ได้ควบรวมกันเป็น National Telecom (NT) ได้รับอนุญาตในคลื่นความถี่ 700 MHz และ 26 GHz ตามลำดับ โดยคาดว่า NT มีแผนเปิดเผยแผน การลงทุนเ 5G ของตนเอง ภายในสิ้นปี 2021 ซึ่งมีการพิจารณาว่าจะใช้ความถี่ 700 MHz ของตนหรือร่วมมือกับ AIS และ TrueMove H เพื่อใช้ช่วงคลื่นความถี่ 700 MHz ของตน

ทั้ง AIS และ TrueMove H ได้เปิดใช้เครือข่ายสัญญาณ 5G หลังจากที่ชนะการประมูลโดยใช้คลื่นความถี่ 2.6 GHz ที่ประมูลได้ AIS เป็นรายแรกที่เปิดตัวเมื่อใน เดือนกุมภาพันธ์ 2020 และ TrueMove H ตามมาบนถนน 5G ใน เดือนมีนาคม 2020 ขณะเดียวกันทาง DTAC ใช้ความถี่ 700 MHz กับสัญญาณ 5G ของตัวเอง ความแตกต่างมากมาย ในการถือครองคลื่นความถี่ ของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามราย เช่น AIS ถือที่ 1420 MHz (1200 MHz ใน 26 GHz) True Move H ถือที่ 990 MHz (800 MHz ใน 26 GHz) ขณะที่ DTAC ถือครองแค่เพียง 270 MHz (200 ใน 26 GHz) ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ DTAC และผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่น ๆ รับคลื่นความถี่ 3.5 GHz ที่มีความสำคัญกับการเปิดใช้ 5G ทั่วโลก ใบอนุญาตของผู้ให้บริการดาวเทียมไทยคมในช่วงคลื่นความถี่นี้ จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2021 แต่หน่วยงาน กสทช. ยังไม่มีการประกาศเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3.5 GHz

ในรายงานครั้งนี้ เราวิเคราะห์ประสบการณ์ 5G ของผู้ใช้เครือข่ายมือถือหลัก ๆ ทั้งสามเครือข่ายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H เป็นเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคมถึงวันที่ 28 กันยายน 2021 เพื่อเก็บข้อมูลนอกจากนี้เรายังได้ตีพิมพ์รายงานร่วมหัวข้อ — ประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทย ซึ่งเป็นรายงานที่วิเคราะห์ประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้ทุกคนในประเทศไทยอีกด้วย

ตารางรางวัล Opensignal

รางวัลประสบการณ์มือถือ 5G, ประเทศไทย
พฤศจิกายน 2564, รายงานของประเทศไทย
ความพร้อมใช้งาน 5G
การเข้าถึง 5G
ประสบการณ์วิดีโอ 5G
ประสบการณ์เกม 5G
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G
ความเร็วในการอัปโหลด 5G
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ผู้ชนะรางวัล Mobile Experience Awards Winners
พฤศจิกายน 2564, ประเทศไทย
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G
ความเร็วในการอัปโหลด 5G
ผู้รับรางวัล Mobile Experience Awards ร่วม
พฤศจิกายน 2564, ประเทศไทย
ความพร้อมใช้งาน 5G
การเข้าถึง 5G
ประสบการณ์วิดีโอ 5G
ประสบการณ์เกม 5G
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ภาพรวม

คลิกที่ป้ายกำกับตัวชี้วัดด้านล่างนี้เพื่อชมตัวอย่าง
ความพร้อมใช้งาน 5G
คะแนน %
AIS
20.4
DTAC
1.9
TrueMove H
20.9
0 6.25 12.5 18.75 25
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

ความพร้อมใช้งาน 5G

TrueMove H และ AIS ชนะรางวัลความพร้อมใช้งาน 5G ร่วมกันด้วยคะแนนที่สูงเกินระดับ 20% นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานใช้เวลา มากกว่า 20% เชื่อมต่อกับ 5G ส่วนคู่แข่งอย่าง DTAC นั้นตามหลังมาด้วยคะแนนที่น้อยกว่าเพียง 2% —หนึ่งในสิบของช่วงเวลาที่ผู้ใช้ TrueMove H และ AIS ได้ใช้เชื่อมต่อกับ 5G และที่เห็นได้อย่างชัดเจนในรายงานรางวัลด้านประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกTrueMove H ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความพร้อมใช้งาน 5G

ความพร้อมใช้งาน 5G
คะแนน %
AIS
20.4
DTAC
1.9
TrueMove H
20.9
0 6.25 12.5 18.75 25
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ความพร้อมใช้งาน 5G แสดงสัดส่วนช่วงเวลาที่ผู้ใช้ Opensignal ใช้งานอุปกรณ์ 5G และการรับข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อ 5G ยิ่งเปอร์เซ็นต์ของความพร้อมใช้งาน 5G สูงมากเท่าใด การใช้งานของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ 5G บนเครือข่ายนั้น ๆ ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย

การเข้าถึง 5G

เช่นเดียวกับรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 5G ที่ทำให้เราได้เห็น AIS และ TrueMove H เสมอกันในเชิงสถิติด้านการวัดการกระจายสัญญาณ 5G ตัวที่สอง นั่นคือการเข้าถึงสัญญาณ 5G ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองรายได้คะแนนประมาณ 4.6 คะแนนจากทั้งหมด 10 คะแนนซึ่งนำหน้า DTAC อยู่ 1.0 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าถึง 5G
ระบุเป็นคะแนน0-10 คะแนน
AIS
4.9
DTAC
1.0
TrueMove H
4.4
0 1.25 2.5 3.75 5
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การเข้าถึงสัญญาณ 5G วัดว่าผู้ใช้มือถือมีประสบการณ์ในด้านขอบเขตพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายเป็นอย่างไร วิธีนี้จะวิเคราะห์สัดส่วนค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย การวัดนี้สนับสนุนการวัดความพร้อมในการใช้งาน 5G ที่แสดงสัดส่วนเวลาที่ผู้ใช้งาน 5G เชื่อมต่อสัญญาณ 5G

ประสบการณ์วิดีโอ 5G

AIS และ DTAC ได้รางวัลประสบการณ์วิดีโอ 5G ในประเทศไทยร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยคะแนนประมาณ 78.2 จาก 100 คะแนน TrueMove H นั้นตามผู้ชนะทั้งสองมาติด ๆ ทิ้งห่างเพียง 1.8 คะแนนเท่านั้น ระดับคะแนนของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป) นั่นหมายความถึงความสม่ำเสมอของสัญญาณที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับ ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และความละเอียดที่ได้รับการทดสอบ ประกอบกับระยะเวลาโหลดที่รวดเร็วและเกือบไม่มีการหยุดนิ่ง

ประสบการณ์วิดีโอ 5G
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.8
DTAC
77.7
TrueMove H
76.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G จาก Opensignal วัดคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือโดยวัดการสตรีมวิดีโอจริงผ่านเครือข่าย 5G ของผู้ให้บริการ การวัดนี้อ้างอิงแนวทางของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาอย่างละเอียดจากความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางเทคนิค ซึ่งรวมไปถึงคุณภาพของภาพ เวลาในการโหลดวิดีโอและอัตราการหยุดนิ่ง เวลาใช้งานโดยได้รับรายงานประสบการณ์จากผู้ใช้จริง ในการคำนวณประสบการณ์วิดีโอ เราวัดการสตรีมวิดีโอโดยตรงจากผู้ใช้ปลายทาง คะแนนประสบการณ์วิดีโอจะอยู่ในช่วง 0-100 การทดสอบวิดีโอนั้นรวมถึงความละเอียดและการสตรีมโดยตรงจากบรรดาผู้ให้บริการวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประสบการณ์เกม 5G

เราสังเกตการณ์ทางสถิติสามทางระหว่าง AIS, DTAC และ TrueMove H ซึ่งหมายถึงการชนะร่วมกันของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามราย โดยทั้งหมดได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี (75-85) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถควบคุมได้และไม่มีความหน่วงหรือล่าช้าในระหว่างการเล่นเกม

ประสบการณ์เกม 5G
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
80.5
DTAC
81.2
TrueMove H
79.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ประสบการณ์เกม 5G จะวัดสภาวะเครือข่ายมือถือในโลกความเป็นจริงเพื่อประเมินประสบการณ์เกมแบบมัลติเพลเยอร์บนมือถือที่ผู้ใช้ของเราได้สัมผัสบนเครือข่าย 5G ค่ายต่าง ๆ นี่เป็นการวิเคราะห์ประสบการณ์เกมมือถือแบบมัลติเพลเยอร์ตามสภาวะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรวมทั้งรวมถึงประสบการณ์เวลาแฝงของเครือข่าย การสูญเสียแพ็กเก็ตและความผิดเพี้ยนของข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเกมมือถือแบบมัลติเพลเยอร์หลาย ๆ ประเภท เพื่อวัดค่าความไวเฉลี่ยต่อสภาพเครือข่าย เช่น เกม Battle Royale และ MOBA เช่น PUBG, Fortnite และ Arena of Valor เป็นต้น

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
82.1
DTAC
82.2
TrueMove H
81.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง 5G วัดคุณภาพประสบการณ์ของบริการเสียงแบบ Over-The-Top (OTT) — แอปสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงบนมือถือ เช่น WhatsApp, Skype และ Facebook Messenger โดยใช้แบบจำลองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่วัดคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมในเชิงคุณภาพด้วยชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิค โมเดลนี้แสดงความ์เชื่อมโยงที่เจาะจงระหว่างการวัดทางเทคนิคของการใช้จริงจากผู้ใช้ ได้แก่ เวลาที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับ 5G และการรับรู้คุณภาพการโทร

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G

ในรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับประสบการณ์ 5G ในประเทศไทย AIS คว้ารางวัลด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G โดยทิ้งห่างคู่แข่งอย่างมาก ผู้ใช้ของเราบนเครือข่ายนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานด้วยค่าเฉลี่ยความเร็วที่น่าทึ่งกับการดาวน์โหลด 5G ที่ 219.6 Mbps ซึ่งเร็วกว่า 81.5 Mbps ที่ผู้ใช้ TrueMove H ได้รับถึง 2.7 เท่าและเร็วกว่า DTAC ที่ผู้ใช้ได้ความเร็วที่ 25.7 Mbps ถึง 8.5 เท่า นับเป็นผลงานที่อันน่าพึงพอใจที่ทำให้ AIS สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นๆทั่วโลกได้ ในรายงานเกี่ยวกับ รางวัลด้านประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ครั้งล่าสุดนั้น AIS ได้ก้าวสู่ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน 5G ระดับโลกในด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G
คะแนน Mbps
AIS
219.6
DTAC
25.7
TrueMove H
81.5
0 55 110 165 220
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

และเห็นได้อย่างชัดเจนจากรายงานฉบับเดียวกันว่า AIS ได้รับความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด ผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ได้ก้าวไปถึงจุดที่ได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1775.2% ในด้านพัฒนาการความเร็วในการดาวน์โหลด 5G กับ 4G ในหมวดผลกระทบของ 5G ระดับโลก ผู้ใช้ AIS ได้ประสบการณ์การปรับปรุงสูงที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 5G กับ 4G ซึ่งมีความเร็วกว่าประมาณ 19 เท่าตัว

ความเร็วในการอัปโหลด 5G

AIS เป็นผู้ชนะเพียงผู้เดียวที่ได้รับรางวัลความเร็วในการอัปโหลด 5G ด้วยความเร็วในการอัปโหลด 5G ที่ผู้ใช้ของเราได้รับที่ 28.9 Mbps TrueMove H มาเป็นอันดับสองตามหลังแชมป์อยู่ 7.9 Mbps และผู้ใช้ DTAC พบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลด 5G อยู่ที่ 15.4 Mbps ในรายงานรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกครั้งล่าสุดของ Opensignal ทำให้เห็นว่า AIS ได้ก้าวสู่ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน 5G ระดับโลกในด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G

ความเร็วในการอัปโหลด 5G
คะแนน Mbps
AIS
28.9
DTAC
15.4
TrueMove H
21.0
0 7.5 15 22.5 30
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ในรายงานฉบับเดียวกัน ทั้งAIS และ TrueMove H ต่างก็ได้รับการจัดอันดับสูงในด้านความเร็วในการอัปโหลด กล่าวคือในหมวดหมู่ผลกระทบของ 5G ที่มีในระดับโลกโดยเพิ่มขึ้น 350.1% และ 137.3% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลด 4G ของผู้ใช้ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ AIS ได้พบกับความเร็วในการอัปโหลดบน 5G เร็วกว่า 4G ถึง 4.5 เท่า ในขณะที่ผู้ใช้ TrueMove H จะพบว่า 5G เร็วกว่าเกือบ 2.5 เท่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

Opensignal วัดผลจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้บนเครือข่ายมือถือในเส้นทางหรือสถานที่ที่ผู้ใช้เดินทาง ทำงานและอยู่อาศัย

เราพัฒนาปรับกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงประสบการณ์จริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างดีที่สุด ดังนั้นการเทียบผลลัพธ์กับรายงานในอดีตควรพิจารณาเป็นเพียงข้อชี้แนะเท่านั้น

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะระบุว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นการเท่ากันเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวัดค่า

Subscribe to our newsletter and get our latest reports and analyses delivered right to your inbox every 2 weeks. We will not share your email address with third parties.

สื่อมวลชนโปรดอ้างอิงโลโก้ Opensignal และลิขสิทธิ์
(© Opensignal Limited) ข้อมูลเมื่อใช้ภาพนี้

ห้ามใช้ภาพนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะวัดผลว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ

ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

ทำไมช่วงความเชื่อมั่นถึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ

Sign up to our newsletter to receive the latest Opensignal reports in your inbox