ประเทศไทย

รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ
พฤศจิกายน 2564

Opensignal เป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอิสระที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้บริโภคบนมือถือที่มีมาตรฐานระดับโลก รายงานของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้ใช้ได้รับจากเครือข่ายไร้สาย

ผู้เขียน
Robert Wyrzykowski นักวิเคราะห์อาวุโส

ข้อมูลสำคัญที่ค้นพบ

AIS คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดหลังจากเพิ่มความเร็วได้อย่างน่าทึ่ง

ซึ่ง AIS ไม่เคยได้รับรางวัลด้านความเร็วจาก Opensignal มาก่อนแต่สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ AIS ได้เห็นศักยภาพความเร็วเฉลี่ยที่เร็วที่สุดในประเทศไทยทั้งการดาวน์โหลดและการอัปโหลด AIS คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดกลับบ้านด้วยการเพิ่มความเร็วถึง 10.4 Mbps ให้กับผู้ใช้งานซึ่งช่วยให้ค่ายนี้ขยับจากที่สามขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง คะแนนของ AIS คือ 18.1 Mbps ซึ่งสูงกว่าคะแนนใน รายงานครั้งที่แล้วของเรา ถึงสองเท่า และมากกว่า TrueMove H ผู้ชนะจากครั้งที่แล้วถึง 2.6 Mbps (16.4%)

นอกจากนี้เป็นครั้งแรกที่ AIS ได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอีกด้วย

เช่นเดียวกับรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด AIS สามารถคว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดได้เป็นครั้งแรกหลังจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อเทียบกับรายงานในครั้งก่อนหน้า ผู้ใช้งานของเราบนเครือข่าย AIS ได้สัมผัสประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยในการอัปโหลดที่เพิ่มขึ้นมากถึง 70% ด้วยคะแนน 8 Mbps จึงทำให้ AIS ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 1 ทำให้ชนะความเร็วในการอัปโหลดเฉลี่ยของ TrueMove H เจ้าของรางวัลครั้งที่แล้วไปที่ 0.2 Mbps

TrueMove H ยังคงเป็นผู้ชนะรางวัลในด้านประสบการณ์วิดีโอ

ตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอใน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2019, TrueMove H เป็นผู้ชนะที่เป็นเจ้าของรางวัลด้านนี้ตลอดมาในทุกรายงานจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะร่วมหรือชนะร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นและในครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งด้วยคะแนน 62.5 เต็ม 100 ได้คะแนนนำที่สองอย่าง DTAC 2.7 คะแนนและ AIS 6.1 คะแนน ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยทุกรายนั้นจัดอยู่ใน กลุ่มคะแนนดี (55-65) ในด้านคุณภาพของประสบการณ์สตรีมวิดีโอผ่านเครือข่ายมือถือ

AIS ยังคงครองรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงอย่างไม่มีใครเทียบ

Opensignal ได้มีการมอบรางวัลด้านแอปสื่อสารด้วยเสียงเป็นครั้งแรกใน เดือนพฤศจิกายน 2019 และรางวัลประสบการณ์เกมใน เดือนเมษายน 2020 AIS ครองรางวัลในทั้งสองหมวดหมู่นี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลเป็นครั้งแรกและในครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงและประสบการณ์เกมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และ 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ AIS ยังเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดให้อยู่ในหมวดหมู่พอใช้ (65-75) ในด้านประสบการณ์เกม

รางวัลด้านการกระจายสัญญาณ 4G ยังคงอยู่ในมือของ AIS

เช่นเดียวกับรางวัลเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งสองด้าน — ด้านประสบการณ์เกมหรือด้านประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง — AIS ก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณ 4G ประเทศไทยเพียงผู้เดียวที่ชนะรางวัลนี้ติดต่อกันมาถึง 4 ครั้งด้วยคะแนน 9.2 คะแนนและเป็นผู้ชนะรายเดียวนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลใน เดือนเมษายน 2020 อีกทั้ง AIS ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 4G ติดต่อกัน 7 ครั้ง โดยไม่มีใครเทียบได้นับตั้งแต่ใน รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2018 ที่มาแทนผู้ชนะเจ้าเดิมอย่าง TrueMove H

บทนำ

รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทยฉบับที่เก้า AIS ครองรางวัลทั้งหมดหกประเภทด้วยกันซึ่งนับเป็นผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดในบันทึกรายงานของประเทศไทย หลังจากที่ได้เพิ่มความเร็วจนเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้งานแล้ว AIS ยังได้รับรางวัลด้านความเร็วอีกสองประเภท ได้แก่ ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและความเร็วในการอัปโหลดซึ่งทิ้งห่างจากผู้ชนะเดิมอย่าง TrueMove H ไปอย่างไม่เห็นฝุ่นโดยที่ผู้ให้บริการรายนี้ก็ยังครองความเป็นหนึ่งในด้านประสบการณ์เกม ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง ความพร้อมใช้งาน 4G และความครอบคลุมของสัญญาณ 4G ไปพร้อมกันอีกด้วย รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอนับเป็นรางวัลเดียวที่ AIS พลาดไปสำหรับการกวาดรางวัลในประเทศไทยโดยที่ TrueMove H ยังคงรั้งเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ในรายงานครั้งนี้ เราวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือหลัก ๆ ทั้งสามเครือข่ายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H เป็นเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคมถึงวันที่ 28 กันยายน 2021 เพื่อเก็บข้อมูล นอกจากการวิเคราะห์ระดับประเทศแล้ว เรายังวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ใน 7 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ออกมา การวัดด้าน 5G มีผลต่อคะแนนโดยรวม

เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงประสบการณ์ด้านมือถือได้มากยิ่งขึ้น เรายังจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ 5G ในประเทศไทยอีกด้วย รายงานนี้แตกต่างจากรางวัลเกี่ยวกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือต่าง ๆ เนื่องจากตัวชี้วัดเพิ่มเติมเหล่านี้จะสะท้อนถึงประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้งาน 5G ในแบบต่าง ๆ ทั้งอัตราค่าบริการและโทรศัพท์ที่ใช้ 5G และคำนวณตามเวลาที่ผู้ใช้ 5G ใช้เชื่อมต่อกับ 4G และ 5G แทนการแสดงเพียงประสบการณ์ทั้งหมดของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ในส่วนของ 5G เรายังจัดทำรายงาน รายงานประสบการณ์ 5G ในประเทศไทย ที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 5G เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี 5G

ตารางรางวัล Opensignal

รางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ ประเทศไทย, ประเทศไทย
พฤศจิกายน 2564, รายงานของประเทศไทย
ประสบการณ์วิดีโอ
ประสบการณ์เกม
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ความพร้อมใช้งาน 4G
ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ผู้ชนะรางวัล Mobile Experience Awards Winners
พฤศจิกายน 2564, ประเทศไทย
ประสบการณ์วิดีโอ
ประสบการณ์เกม
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ความพร้อมใช้งาน 4G
ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ภาพรวม

คลิกที่ป้ายกำกับตัวชี้วัดด้านล่างนี้เพื่อชมตัวอย่าง
ประสบการณ์วิดีโอ
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
56.4
DTAC
59.8
TrueMove H
62.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

ประสบการณ์วิดีโอ

TrueMove H เป็นผู้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้า ผู้ให้บริการรายนี้ยังได้รับรางวัลนี้ร่วมกับ DTAC ในรายงานเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งหมายความว่า TrueMove H เป็นเจ้าของรางวัลนี้ต่อเนื่องในทุก ๆ รายงานนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้มา ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวหรือเป็นผู้ชนะร่วม

ผู้ใช้ TrueMove H ได้เห็นคะแนน 62.5 เต็ม 100 ซึ่งมากกว่าที่สองอย่าง DTAC อยู่ 2.7 คะแนนและนำห่าง AIS ถึง 6.1 คะแนน และที่เห็นได้ชัดคือ TrueMove H มีสัดส่วนคะแนนนำที่ลดลงจากการรายงานครั้งก่อน โดยลดลง 3.7 คะแนนเมื่อเทียบกับคะแนนของ DTAC และเมื่อเทียบกับ AIS ที่ 10.4 คะแนน เนื่องด้วยคะแนนของ AIS ที่เพิ่มขึ้น 2.2 คะแนนทำให้ AIS ได้ปรับอันดับจากพอใช้ (40-55) ขึ้นไปเป็นดี (55-65) ไปรวมกับผู้ให้บริการอีกสองเครือข่ายในที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อดูคะแนนรวมจากผู้ใช้ 5G ทั้งหมดแล้ว AIS ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (75 ขึ้นไป) ในขณะที่ TrueMove H และ DTAC ถูกจัดอยู่ในระดับดีมาก (65-75) ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย 5G ในประเทศไทยแล้ว AIS ก็อาจกลายเป็นเสือตัวสำคัญที่มีศักยภาพในการคว้ารางวัลประสบการณ์วิดีโอและกวาดรางวัลอื่น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

ประสบการณ์วิดีโอ
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
56.4
DTAC
59.8
TrueMove H
62.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์วิดีโอ
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์วิดีโอ – ผู้ใช้ 5G
75.3 (± 0.50) 71.4 (± 0.98) 74.2 (± 0.40)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์วิดีโอ – ผู้ใช้ 5G คะแนน 0-100 คะแนน
75 (± 0.50)
71 (± 0.98)
74 (± 0.40)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Inc.

ประสบการณ์วิดีโอจาก Opensignal วัดคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือโดยวัดจาดการสตรีมวิดีโอจริงผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ ในการคำนวณประสบการณ์วิดีโอ เราวัดการสตรีมวิดีโอโดยตรงจากผู้ใช้ปลายทางและใช้กระบวนการที่อ้างอิงจากแนวทางของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อวัดประสบการณ์วิดีโอโดยรวมของผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายด้วยช่วงคะแนน 0-100 การทดสอบวิดีโอนั้นรวมถึงความละเอียดและการสตรีมโดยตรงจากบรรดาผู้ให้บริการวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประสบการณ์เกม

การวัดประสบการณ์ครั้งนี้นี้ทำให้ AIS คว้ารางวัลประสบการณ์เกมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ ผู้ให้บริการรายนี้ได้รับรางวัลนี้ในทุกรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทยนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2020 ทว่าในครั้งนี้ AIS ได้คะแนนลดลง 3.6 คะแนนซึ่งเป็นจุดที่ทำให้คู่แข่งสามารถตีตื้นเข้ามาใกล้ขึ้นได้

DTAC ผู้อยู่อันดับที่สองโดยลดความห่างจากคะแนนของ AIS ในรายงานครั้งล่าสุดจาก 10.1 คะแนนลงไปเหลือ 5.5 คะแนน แต่ AIS ก็ยังเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับพอใช้ (65-75) ในด้านประสบการณ์เกม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ 5G ทั้งหมดบนเครือข่ายหลักที่อยู่ในประเทศไทยนั้นต่างก็ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมในระดับดี (75-85) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ยอมรับได้กับประสบการณ์เกมและไม่พบความล่าช้าระหว่างการเล่นเกม

ประสบการณ์เกม
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
68.4
DTAC
62.8
TrueMove H
53.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์เกม – ผู้ใช้ 5G
77.5 (± 0.59) 75.2 (± 1.14) 76.1 (± 0.64)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์เกม – ผู้ใช้ 5G คะแนน 0-100 คะแนน
77 (± 0.59)
75 (± 1.14)
76 (± 0.64)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Inc.

ตัวชี้วัดประสบการณ์เกมของ Opensignal จะวัดประสบการณ์ของผู้ใช้มือถือในการเล่นเกมมือถือมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ การวิเคราะห์จะวัดผลเป็นระดับ 0-100 ที่วิเคราะห์ประสบการณ์ที่์ได้รับผลกระทบจากสภาพของเครือข่ายมือถือว่าเป็นอย่างไร รวมถึงประสบการณ์เวลาแฝงของเครือข่าย การสูญเสียแพ็กเก็ตและความผิดเพี้ยนของข้อมูล เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อการเล่นเกมและประสบการณ์การเล่นเกมมัลติเพลเยอร์โดยรวม

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

รางวัลประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงนั้นเป็นรางวัลด้านประสบการณ์ที่ AIS ครอบครองมาโดยตลอดนับตั้งแต่มีการประกาศรางวัลประเภทนี้มา โดยผู้ให้บริการรายนี้ได้รับรางวัลห้าครั้งติดต่อกัน

เช่นเดียวกับรางวัลด้านประสบการณ์เกม คะแนน AIS ที่เคยห่างจาก DTAC ผู้เป็นที่สองลดลงจาก 4 เหลือ 2.4 คะแนนเนื่องจากคะแนนของ AIS ตกลง 0.8 ในขณะที่คะแนนของ DTAC เพิ่มขึ้น 0.7 คะแนน โดยผู้ให้บริการทั้งสองนั้นได้รับการจัดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (74-80) ขณะที่ TrueMove H ได้คะแนนในระดับควรปรับปรุง (66-74)

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.7
DTAC
76.3
TrueMove H
72.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง – ผู้ใช้ 5G
81.2 (± 0.28) 80.8 (± 0.52) 80.4 (± 0.27)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง – ผู้ใช้ 5G คะแนน 0-100 คะแนน
81 (± 0.28)
81 (± 0.52)
80 (± 0.27)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Inc.

ตัวชี้วัดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้วัดผลคุณภาพประสบการณ์ของบริการเสียงแบบOver-The-Top (OTT) กล่าวคือแอปสื่อสารด้วยเสียงในมือถือ เช่น WhatsApp, Skype และ Facebook Messenger โดยใช้แบบจำลองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่วัดคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมในเชิง8คุณภาพด้วยชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิค โมเดลนี้แสดงความเชื่อมโยงกันที่เจาะจงระหว่างการวัดทางเทคนิคและคุณภาพการโทรที่สามารถรับรู้ได้ ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงของผู้ให้บริการแต่ละรายมีการคำนวณค่าตั้งแต่ 0-100

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

นอกจากนี้ AIS ยังเลื่อนอันดับจากอันดับที่สามไปเป็นอันดับหนึ่งและคว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย ผู้ใช้ของเราบนเครือข่าย AIS ได้เห็นถึงความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดแบบก้าวกระโดดจาก 7.8 Mbps จากในรายงานครั้งที่แล้วมาเป็น 18.1 Mbps ในครั้งนี้ นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานเครือข่าย AIS ได้รับความเร็วมากขึ้นจากรายงานเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงสองเท่า นั่นทำให้ AIS มีคะแนนนำ TrueMove H ผู้ชนะรายเดิมไปด้วย 2.6 Mbps (16.4%) ส่วนอันดับที่สองอย่าง TrueMove H นั้นมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.2 Mbps โดยความเร็วเฉลี่ยการดาวน์โหลดอยู่ที่ 15.6 Mbps ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดของ DTAC ที่กำลังวิ่งไล่ตามมาติด ๆ จากครั้งที่แล้วดูเหมือนจะลดลงเป็น 10.2 Mbps

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
คะแนน Mbps
AIS
18.1
DTAC
10.2
TrueMove H
15.6
0 5 10 15 20
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด – ผู้ใช้ 5G
138.1 (± 3.34) 27.9 (± 1.03) 61.9 (± 1.10)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด – ผู้ใช้ 5G คะแนน Mbps
138 (± 3.34)
28 (± 1.03)
62 (± 1.10)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Inc.

เมื่อดูจากประสบการณ์ความเร็วโดยรวมที่ผู้ใช้งาน 5G ได้รับ เราจึงได้เห็นอีกครั้งว่า AIS เป็นผู้นำในด้านความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยที่ 138.1 Mbps ซึ่งเร็วกว่าอันดับสองอย่าง TrueMove H ถึงสองเท่า (61.9 Mbps) และที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน รายงานรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ครั้งล่าสุดนั้น AIS ได้ก้าวไปถึงจุดที่ได้คะแนนสูงสุดในด้านความเร็วในการดาวน์โหลดคือ 1775.2% —ในภาพรวม 5G ระดับโลก[AD1] สิ่งนี้หมายความว่าผู้ใช้ AIS ได้สัมผัสกับประสบการณ์สูงสุดหลังจากที่ได้รับการปรับปรุง หากเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดระหว่าง 5G กับ 4G ซึ่งเร็วกว่าประมาณ 19 เท่าตัว

ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด

นอกจากนี้ AIS ยังได้รางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผู้ใช้ของเราที่ใช้งานเครือข่ายนี้พบความเร็วในการอัปโหลดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 69.6% ความเร็วในการอัปโหลดโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ AIS อยู่ที่ 8 Mbps ซึ่งนำหน้า TrueMove H แชมป์เก่าไปเพียง 0.2 Mbps (2.8%) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเร็วเฉลี่ยในการอัปโหลดจากฝั่งแชมป์เก่า ในด้าน DTAC เพิ่มขึ้น 0.4 Mbps (10.6%) แต่ด้วยค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดยังคงนิ่งและต่ำกว่าที่ผู้ใช้ TrueMove H ได้รับ

ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
คะแนน Mbps
AIS
8.0
DTAC
3.7
TrueMove H
7.8
0 2.5 5 7.5 10
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด – ผู้ใช้ 5G
21.9 (± 0.47) 7.2 (± 0.31) 17.7 (± 0.25)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด – ผู้ใช้ 5G คะแนน Mbps
22 (± 0.47)
7 (± 0.31)
18 (± 0.25)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2564 | © Opensignal Inc.

ผู้ใช้งาน 5G บนเครือข่าย AIS นั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานความเร็วเฉลี่ยโดยรวมที่ 21.9 Mbps, 4.3 Mbps มากกว่าผู้ใช้งาน 5G ในฝั่ง TrueMove H ผู้ให้บริการทั้งสองรายทราบเกี่ยวกับรายงานรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกในด้านความเร็วในการอัปโหลด — ในภาพรวม5G ระดับโลก[AD2] เทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยของ 4G แล้วเพิ่มขึ้น 350.1% และ 137.3% ตามลำดับ

ความพร้อมใช้งาน 4G

AIS เป็นผู้ชนะรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 4G รวมเจ็ดครั้งติดต่อกันด้วยคะแนนถึง 93% นั่นคือผู้ใช้ 4G ได้มีการเชื่อมต่อ 4G หรือบริการที่ดีกว่าบนเครือข่ายคิดเป็น 93% ของช่วงเวลาทั้งหมด AIS แสดงศักยภาพเป็นผู้นำเหนือ DTACผู้เป็นอันดับสองจาก 2.1 เป็น 2.5% แม้ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายหลักในประเทศทั้งหมดจะได้คะแนนลดลง 1.7-2.3% ก็ตาม

ความพร้อมใช้งาน 4G
% ของเวลา
AIS
93.0
DTAC
90.5
TrueMove H
88.5
0 23.75 47.5 71.25 95
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวัดค่าความพร้อมใช้งาน 4G ของ Opensignal นั้นจะแสดงสัดส่วนค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ไปกับการเชื่อมต่อ 4G หรือการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่ดีกว่าในแต่ละเครือข่าย

ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G

เช่นเดียวกับรางวัลด้านประสบการณ์อีกสองรางวัล ได้แก่ ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงและประสบการณ์เกมซึ่ง AIS ก็ยังคงรั้งความเป็นหนึ่งได้โดยไม่มีใครเทียบ ในส่วนของรางวัลประสบการณ์ความครอบคลุม 4G นับตั้งแต่มีการประกาศมอบรางวัลนี้ในรายงาน ผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ชนะรางวัลนี้ติดต่อกันถึง 4 ครั้งด้วยคะแนน 9.2 คะแนนจากทั้งหมด 10 คะแนน AIS เอาชนะ TrueMove H ผู้เป็นที่สอง 0.4 คะแนน และคะแนนของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามเพิ่มขึ้นค่ายละ 0.2 คะแนน

ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ระบุเป็นคะแนน0-10 คะแนน
AIS
9.2
DTAC
7.3
TrueMove H
8.7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่าย 4G ของ Opensignal วัดว่าผู้ใช้มือถือได้รับประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณ 4G ในเครือข่ายของผู้ให้บริการอย่างไร ด้วยระดับการให้คะแนน 0-10 ระบบจะวิเคราะห์สถานที่ที่ผู้ใช้งานของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น ๆ ได้รับสัญญาณ 4G โดยสัมพันธ์กับสถานที่ที่เดินทางไปเทียบกับผู้ใช้งานจากทุกเครือข่าย

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากรายงานการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคครั้งที่ผ่านมา TrueMove H ชนะถึง 21 รางวัล ขณะที่ AIS ได้ 18 รางวัลและชนะร่วมกับ DTAC 3 รางวัล ในครั้งนี้เราพบว่า AIS ไครองรางวัลในระดับภูมิภาคไปถึง 28 รางวัล และเป็นผู้ชนะร่วมอีก 6 รางวัลจากรางวัลทั้งหมด 42 รางวัลรวมทั้งยังชนะด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดในทั้งเจ็ดภูมิภาคอีกด้วย ส่วน TrueMove H ในครั้งนี้เก็บรางวัลกลับบ้านไปเพียงแปดรางวัลเท่านั้น รวมทั้งรางวัลผู้ชนะด้านประสบการณ์วิดีโอและรับรางวัลร่วมอีกสองรายการในทั้งเจ็ดภูมิภาค DTAC รับรางวัลระดับภูมิภาคร่วมกับกับ AIS สี่รางวัลซึ่งมากกว่ารายงานครั้งที่แล้วอยู่หนึ่งรางวัล

รางวัลระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ที่ TrueMove H ได้รับนั้นคือหมวดหมู่ประสบการณ์วิดีโอ ที่ผู้ให้บริการรายนี้ครองรางวัลในทั้งหมดเจ็ดภูมิภาค ได้รับการจัดอันดับในระดับดี (55-65) จากหกรางวัลที่ได้รับและได้รับระดับดีมาก (65-75) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของเมืองหลวงนั้น TrueMove H ได้คะแนนสูงสุดในประเทศคือ 68.7 คะแนน DTAC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดีในทั้งเจ็ดภูมิภาค ขณะที่ AIS ได้รับการให้คะแนนแบบดีในห้าภูมิภาคและพอใช้ (40-55) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ก่อนหน้านี้ AIS ได้รับชัยชนะทั่วประเทศในด้านประสบการณ์เกม แต่ในครั้งนี้ DTAC เป็นผู้ทุบสถิติ AIS ในภาคตะวันตก AIS ยังครองอันดับหนึ่งในหกภูมิภาคด้วยคะแนน 75.8 คะแนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดอันดับด้านเครือข่ายมือถือในระดับดี (75-85) AIS ได้รับการให้คะแนนระดับพอใช้ (65-75) ในห้าภูมิภาคและระดับควรปรับปรุง (40-65) ในภาคเหนือ

มีเรื่องราวคล้ายๆกันเกิดขึ้นในหมวดหมู่ประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง นั่นคือหลังจากที่ AIS ชนะรางวัลทั้งเจ็ดภูมิภาคจากครั้งที่แล้ว DTAC ก็ได้รางวัลร่วมในภาคตะวันตกคู่กับ AIS โดยที่ AIS ได้รางวัลนี้แต่เพียงผู้เดียวในหกภูมิภาคที่เหลือ ซึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับคะแนนสูงที่สุดในประเทศถึง 80.4 AIS จึงได้รับการจัดอันดับในระดับดี (80-87) ขณะที่ได้รับการจัดอันดับระดับพอรับได้ (74-80) ในอีกหกภูมิภาค ส่วน DTAC ได้รับการจัดอันดับระดับพอรับได้ในทุกภูมิภาคยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับควรปรับปรุง (66-74)

สิ่งนี้ทำให้เห็นถึงความสำเร็จที่น่าทึ่งในรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดระดับภูมิภาค หลังจาก TrueMove H ชนะรางวัลครบทั้งเจ็ดภูมิภาคจากรายงานครั้งที่แล้วนั้น ครั้งนี้ AIS กลายเป็นผู้ได้รางวัลไปได้ทั้งหมด ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครพบค่าเฉลี่ยความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นเกิน 20 Mbps บนเครือข่าย AIS (23.8 Mbps) และเครือข่าย TrueMove H (21.1 Mbps) AIS มีคะแนนนำเหนือ TrueMove H อยู่ในช่วงระหว่าง 1.5 ถึง 2.9 Mbps จากทุกภูมิภาคยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง AIS มีคะแนนเหนือ TrueMove H เกือบ 5 Mbps ยกเว้นผู้ใช้ DTAC ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ผู้ใช้ชาวไทยทั้งหมดได้เห็นค่าเฉลี่ยความเร็วในการดาวน์โหลดอย่างน้อย 10 Mbps ขึ้นไปทั่วประเทศ

TrueMove H ต้องเสียรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดระดับภูมิภาค ผู้ให้บริการรายนี้ชนะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการชนะระดับภูมิภาครายการเดียวที่อยู่นอกหมวดหมู่การวัดด้านประสบการณ์วิดีโอและยังเป็นการับรางวัลร่วมกับ AIS รับในภาคตะวันออกและตะวันตก และยิ่งไปกว่านั้น AIS ยังชนะอย่างขาดลอยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และเขตกรุงเทพมหานครด้วยความเร็วอัปโหลดเฉลี่ย 11.9 Mbps ผู้ใช้ของเราบนเครือข่าย TrueMove H ในกรุงเทพมหานครยังได้เห็นค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดเกิน 10 Mbps ที่น่าสนใจคือผู้ใช้ AIS ในทุกภูมิภาคและผู้ใช้ TrueMove H ในเกือบทุกภูมิภาค (ยกเว้นภาคใต้) ได้รับประสบการณ์ที่ดีกับความเร็วในการอัปโหลดเฉลี่ยสูงกว่า 5 Mbps ขณะเดียวกันในทุกภูมิภาค ค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดของ DTAC นั้นไม่เกิน 5 Mbps.

สุดท้ายนี้ ผู้ใช้ 4G ในเขตเมืองหลวงใช้เวลาอย่างน้อย 94% ในการเชื่อมต่อกับ 4G หรือบริการที่ดีกว่าในเขตกรุงเทพมหานครจากผู้ให้บริการทั้งสามราย AIS และ DTAC ไม่สามารถทำคะแนนตีคู่กับ TrueMove H ได้แต่เป็นการรับรางวัลร่วมกันแทน ภาคเหนือเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่ DTAC และ TrueMove Hได้รับรางวัลร่วมกัน และอีก 5 ภูมิภาคที่เหลือตกเป็นของ AIS แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ AIS มีการเชื่อมต่อบริการ 4G หรือที่ดีกว่า มากกว่า 90% ของช่วงเวลาในภูมิภาคทั้งหมดเจ็ดภูมิภาค ในทางตรงกันข้าม DTAC นั้นได้ก้าวข้ามผ่านเกณฑ์นี้ไปแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคเหนือ ในขณะที่ TrueMove H ทำคะแนน 94.1% ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

เลือกภูมิภาคที่ต้องการด้านล่างเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของภูมิภาคนั้น

Bangkok Metropolis

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
64.2
DTAC
64.4
TrueMove H
68.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
75.8
DTAC
70.9
TrueMove H
66.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
80.4
DTAC
78.6
TrueMove H
76.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน Mbps
AIS
23.8
DTAC
14.3
TrueMove H
21.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน Mbps
AIS
11.9
DTAC
4.7
TrueMove H
11.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน %
AIS
94.7
DTAC
94.3
TrueMove H
94.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Central

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
58.3
DTAC
61.1
TrueMove H
64.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
70.7
DTAC
65.4
TrueMove H
57.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
79.2
DTAC
77.1
TrueMove H
73.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
18.8
DTAC
10.9
TrueMove H
16.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
9.0
DTAC
3.8
TrueMove H
8.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Central
คะแนน %
AIS
93.3
DTAC
92.0
TrueMove H
89.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ

East

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
56.9
DTAC
59.7
TrueMove H
63.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
69.8
DTAC
64.4
TrueMove H
57.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.8
DTAC
76.6
TrueMove H
74.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
18.2
DTAC
10.0
TrueMove H
16.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
8.1
DTAC
3.6
TrueMove H
8.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน East
คะแนน %
AIS
93.9
DTAC
89.2
TrueMove H
88.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ

North

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
57.4
DTAC
59.2
TrueMove H
62.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
63.7
DTAC
61.3
TrueMove H
55.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.7
DTAC
76.5
TrueMove H
74.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
17.9
DTAC
9.1
TrueMove H
15.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
8.7
DTAC
3.3
TrueMove H
7.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน North
คะแนน %
AIS
90.2
DTAC
91.3
TrueMove H
87.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Northeast

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
50.1
DTAC
55.7
TrueMove H
57.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
65.2
DTAC
52.3
TrueMove H
43.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.5
DTAC
73.0
TrueMove H
68.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Northeast
คะแนน Mbps
AIS
16.7
DTAC
8.2
TrueMove H
11.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Northeast
คะแนน Mbps
AIS
5.8
DTAC
3.0
TrueMove H
6.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Northeast
คะแนน %
AIS
93.4
DTAC
86.7
TrueMove H
84.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ

South

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
54.4
DTAC
56.5
TrueMove H
58.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
65.8
DTAC
58.7
TrueMove H
42.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.7
DTAC
75.0
TrueMove H
69.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
15.5
DTAC
8.2
TrueMove H
14.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
7.0
DTAC
3.2
TrueMove H
4.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน South
คะแนน %
AIS
91.8
DTAC
87.9
TrueMove H
86.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ

West

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
55.8
DTAC
61.0
TrueMove H
63.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
66.3
DTAC
65.2
TrueMove H
52.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.8
DTAC
77.2
TrueMove H
72.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน West
คะแนน Mbps
AIS
17.1
DTAC
10.5
TrueMove H
15.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน West
คะแนน Mbps
AIS
7.4
DTAC
3.6
TrueMove H
7.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน West
คะแนน %
AIS
90.4
DTAC
88.6
TrueMove H
87.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
เรียนรู้เพิ่มเติม

Opensignal วัดผลจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้บนเครือข่ายมือถือในเส้นทางหรือสถานที่ที่ผู้ใช้เดินทาง ทำงานและอยู่อาศัย

เราพัฒนาปรับกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงประสบการณ์จริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างดีที่สุด ดังนั้นการเทียบผลลัพธ์กับรายงานในอดีตควรพิจารณาเป็นเพียงข้อชี้แนะเท่านั้น

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะระบุว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นการเท่ากันเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวัดค่า

Subscribe to our newsletter and get our latest reports and analyses delivered right to your inbox every 2 weeks. We will not share your email address with third parties.

สื่อมวลชนโปรดอ้างอิงโลโก้ Opensignal และลิขสิทธิ์
(© Opensignal Limited) ข้อมูลเมื่อใช้ภาพนี้

ห้ามใช้ภาพนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะวัดผลว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ

ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

ทำไมช่วงความเชื่อมั่นถึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ

Sign up to our newsletter to receive the latest Opensignal reports in your inbox