ประเทศไทย

รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ
พฤศจิกายน 2563

Opensignal เป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอิสระที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้บริโภคบนมือถือที่มีมาตรฐานระดับโลก รายงานของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้ใช้ได้รับจากเครือข่ายไร้สาย

ผู้เขียน
แซม เฟนวิค นักวิเคราะห์อาวุโส

ข้อมูลสำคัญที่ค้นพบ

ผู้ใช้งานชาวไทยยังได้รับประสบการณ์รับชมวิดีโอในระดับดี แม้คะแนนเฉลี่ยของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายจะลดลง

ใน รายงานล่าสุดประสบการณ์รับชมวิดีโอของผู้ให้บริการทั้งสามรายได้รับการปรับปรุงดีขึ้นจากระดับปานกลางไปเป็นระดับดี โดยทั้ง AIS, TrueMove H และ DTAC ต่างสามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้แม้คะแนนโดยรวมจะตกลงไป 0.3-1 คะแนน ส่งผลให้ประสบการณ์เกมของ DTAC ลดลงจากระดับปานกลางเป็นแย่และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของ TrueMove H ลดลงจากระดับพอใช้เป็นแย่เช่นเดียวกัน

AIS คว้า 5 รางวัลจากทั้งหมด 6 หมวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและได้คะแนนเสมอกับ TrueMove H ในด้านประสบการณ์รับชมวิดีโอ

AIS นับเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถคว้ารางวัลจากเราได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นรางวัลประสบการณ์รับชมวิดีโอที่ครองร่วมกันกับ TrueMove H และนอกเหนือจากการวัดประสบการณ์มือถือโดยรวมของ AIS ที่คว้ารางวัลเกือบทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังพบว่า AIS ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับภูมิภาค รวมถึง ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ 15 Mbps และประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดที่ 9.3 Mbps

ความพร้อมการใช้งาน 4G ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับ 5G ในอนาคต

ขณะที่สัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้งานของเราเชื่อมต่อบริการ 4G และความพร้อมใช้งาน 4G ของผู้ให้บริการทั้งสามรายลดต่ำลง 1.5 - 2% แต่ผู้ใช้ AIS ยังคงใช้งาน 4G เฉลี่ยมากถึง 93.5% ส่วนผู้ใช้งาน DTAC และ TrueMove H ใช้งาน 4G เฉลี่ยอยู่ที่ 90.3% และ 89.9% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตของ 4G ในระดับสูงนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ดีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ 5G ในอนาคต และแสดงให้เห็นว่าช่วงระหว่างการเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้มีแนวโน้มเชื่อมต่อ 4G และเริ่มนำรูปแบบเทคโนโลยี 5G มาใช้ควบคู่กันในโหมด 5G non-standalone access (NSA) นั่นหมายความว่า ต้องมีการเชื่อมต่อ 4G เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ 5G ร่วมกัน

AIS ยังคงรักษา 4 รางวัลไว้ได้ ขณะที่รางวัลด้านความเร็วยังตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

AIS ยังคงโดดเด่นในตารางรางวัลของเรา สามารถคว้าสี่รางวัลมาครองในปีนี้ ได้แก่ รางวัลประสบการณ์เกม, รางวัลประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียง, รางวัลความพร้อมใช้งาน 4G และ รางวัลประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G เช่นเดียวกันกับ TrueMove H ที่ยังคงคว้ารางวัลประสบการณ์วิดีโอและรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด เอาไว้ได้ ขณะที่ DTAC ยังคงผูกขาดรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

AIS ขยายความเป็นผู้นำด้านประสบการณ์เกมอย่างต่อเนื่อง

จากรายงานทั้งสองครั้งที่ผ่านมา AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์เกม ด้วยคะแนนล่าสุดที่ 69 คะแนน โดยมีคะแนนสูงกว่า DTAC ที่ตามมาเป็นอันดับสองถึง 9.8 คะแนน (หรือคิดเป็น 16.6%) หากเทียบกับรายงานครั้งก่อน ส่วนต่างของคะแนน AIS นั้นเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 5.9%) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านประสบการณ์เกม 3G ของ AIS กลับได้คะแนนเฉลี่ยลดลง 9.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 18.5%) ในขณะที่คู่แข่งอย่าง DTAC และ TrueMove H ต่างมีคะแนนลดลงเช่นกันที่ 5.7% และ 6.9% ตามลำดับ

บทนำ

ตารางรางวัลของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก รายงานครั้งก่อนหน้า AIS ยังคงรักษาตำแหน่งเจ้าของรางวัลใน 4 หมวด ได้แก่ ประสบการณ์เกม, ประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียง, ความพร้อมใช้งาน 4G และประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G ในขณะที่ TrueMove H ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอและประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดส่วน DTAC ครองรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดเช่นเดิม

หากมองให้ลึกลงไป ผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือของผู้ให้บริการทั้งสามรายได้สังเกตเห็นถึงคุณภาพที่ลดลงในประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G ที่ผู้ใช้พบว่าผู้ให้บริการทั้งสามมีการปรับปรุงดีขึ้น 0.3 คะแนน อีกทั้งประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด ที่ความเร็วของ DTAC และ TrueMove H เพิ่มขึ้นเป็น 0.3 Mbps และ 0.4 Mbps ตามลำดับ

มองไปข้างหน้า ด้วยความพร้อมใช้งาน 4G ของประเทศไทยในระดับสูงนี้นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในมุมของประเทศที่จะเปิดใช้ 5G เนื่องจากการติดตั้งใช้ 5G เบื้องต้นมักจะเป็นแบบโหมด 5G non-standalone access (NSA) ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ 5G ทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงเครือข่าย 5G ได้ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อสัญญาณ 4G

ในรายงานฉบับนี้ เราได้ทำการวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H เป็นระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อดูวิธีการดำเนินงานของผู้ให้บริการเหล่านี้ พร้อมกันกับการวิเคราะห์ระดับประเทศ ที่ตรวจวัดประสบการณ์ของผู้ใช้งานใน 7 ภูมิภาคของประเทศเพื่อดูการดำเนินงานระดับภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังใช้ตัวชี้วัดแบบ 5G เข้ามาเพิ่มเติมในเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือเพื่อใช้กำหนดคะแนนโดยรวมของการวัดค่าในแต่ละส่วน

ตารางรางวัล Opensignal

รางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ ประเทศไทย, ประเทศไทย
พฤศจิกายน 2563, รายงานของประเทศไทย
ประสบการณ์วิดีโอ
ประสบการณ์เกม
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ความพร้อมใช้งาน 4G
ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ผู้ชนะรางวัล Mobile Experience Awards Winners
พฤศจิกายน 2563, ประเทศไทย
ประสบการณ์วิดีโอ
ประสบการณ์เกม
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ความพร้อมใช้งาน 4G
ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ภาพรวม

คลิกที่ป้ายกำกับตัวชี้วัดด้านล่างนี้เพื่อชมตัวอย่าง
ประสบการณ์วิดีโอ
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
57.5
TrueMove H
61.2
DTAC
60.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

ประสบการณ์วิดีโอ

TrueMove H ยังคงสร้างความประทับใจในด้านประสบการณ์วิดีโอ ด้วยการคว้ารางวัลต่อเนื่องรวมถึงในครั้งนี้ ที่ชนะไปด้วยคะแนน 61.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง DTAC ที่ได้คะแนน 60.3 อยู่ 0.9 คะแนน (หรือคิดเป็น 1.4%) ส่วน AIS นั้นตามมาเป็นลำดับที่สามด้วยคะแนน 57.5 โดยผู้ใช้บริการของเครือข่ายทั้งสามพบว่าประสบการณ์รับชมวิดีโอลดลงเล็กน้อย 0.2-1.0 คะแนน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกผู้ให้บริการ

ในการวัดค่าประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นพบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามยังคงอยู่ในหมวดดี (55-65) การได้รับคะแนนในระดับดี หมายถึงผู้ใช้มีความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่รู้สึกยอมรับได้เมื่อสตรีมวิดีโอในโทรศัพท์มือถือด้วยความละเอียดต่ำ แต่อาจมีการโหลดช้าและกระตุกได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อดูวิดีโอที่มีความละเอียดสูงขึ้น

ดั่งเช่นกรณีในรายงานครั้งก่อน จากการใช้งานบนเครือข่าย TrueMove H และ DTAC ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 4G อยู่ในระดับดีมาก (65-75) ขณะที่ AIS ได้รับการประเมินในระดับดีเท่านั้น นอกจากนี้ประสบการณ์วิดีโอ แบบ 3G จาก AIS นั้นยังตกลงมาจากระดับปานกลาง (40-55) เป็นแย่ (ต่ำกว่า 40) อยู่ในระดับเดียวกับ DTAC และทำให้มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้รับคะแนน ประสบการณ์วิดีโอแบบ 3G อยู่ในระดับปานกลางสำหรับ นั้นก็คือ TrueMove H

ประสบการณ์วิดีโอ
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
57.5
TrueMove H
61.2
DTAC
60.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์วิดีโอ
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์วิดีโอบน 4G
61.3 (± 0.28) 65.1 (± 0.28) 65.3 (± 0.32)
ประสบการณ์วิดีโอบน 3G
38.6 (± 0.82) 45.4 (± 0.75) 38.2 (± 1.00)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์วิดีโอบน 4G คะแนน 0-100 คะแนน
61 (± 0.28)
65 (± 0.28)
65 (± 0.32)
ประสบการณ์วิดีโอบน 3G คะแนน 0-100 คะแนน
39 (± 0.82)
45 (± 0.75)
38 (± 1.00)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Inc.

การวัดค่าประสบการณ์วิดีโอของ Opensignal นั้นจะวัดจากคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือโดยวัดวิดีโอที่สตรีมอยู่จริงผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ เกณฑ์การวัดดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางจาก International Telecommunication Union (ITU) ที่มีต้นกำเนิดจากการศึกษาอย่างละเอียดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เชิงเทคนิค รวมไปถึงคุณภาพของภาพ ระยะเวลาการโหลดวิดีโอและอัตราการกระตุกพร้อมด้วยประสบการณ์การใช้วิดีโอที่รายงานโดยผู้ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการคำนวณหาค่าประสบการณ์วิดีโอเราจึงวัดจากวิดีโอที่สตรีมในอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางโดยตรงและใช้ ITU เพื่อประเมินค่าประสบการณ์การใช้วิดีโอโดยรวมของแต่ละค่ายในเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 0-100 วิดีโอที่ใช้ทดสอบนั้นมีความละเอียดที่หลากหลายและสตรีมโดยตรงจากผู้ให้บริการด้านวิดีโอคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประสบการณ์เกม

AIS เป็นผู้ให้บริการที่ครองตำแหน่งผู้ชนะด้านประสบการณ์เกมในรายงานของเราติดต่อกันถึงสองครั้ง ด้วยคะแนนที่ทำได้ล่าสุด 69 คะแนน โดยมีคะแนนเหนือคู่แข่งอย่าง DTAC ที่คว้าอันดับสองถึง 9.8 คะแนน (หรือคิดเป็น 16.6%) แม้คะแนนโดยรวมจากผู้ให้บริการทั้งสามรายในรายงานครั้งก่อนจะลดลงแต่ ในรายของ AIS นั้นกลับเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 5.9%) และรักษาคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (65-75) ในขณะที่ DTAC จากรายงานครั้งก่อนที่อยู่ในระดับพอใช้กลับมีคะแนนอยู่ในระดับแย่ (40-65) เหมือนกับ TrueMove H อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ไม่ได้เข้าทาง AIS ไปทั้งหมด เพราะผู้ให้บริการรายนี้ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์เกม 4G ลดลงจากระดับดีไปเป็นพอใช้ และเมื่อวิเคราะห์ในด้านประสบการณ์เกม 3G ด้วยแล้ว ยังพบว่าคะแนนได้ลดลงไปถึง 9.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 18.5%) ขณะที่คู่แข่งอย่าง TrueMove H และ DTAC นั้นมีคะแนนลดลงไปเพียง 2.2 (หรือคิดเป็น 5.7%) และ 2.9 (หรือคิดเป็น 6.9%) ตามลำดับ

ประสบการณ์เกม
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
69.0
TrueMove H
57.8
DTAC
59.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์เกมบน 4G
74.6 (± 0.30) 65.5 (± 0.41) 65.4 (± 0.47)
ประสบการณ์เกมบน 3G
42.2 (± 0.93) 37.3 (± 0.23) 38.4 (± 0.36)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์เกมบน 4G คะแนน 0-100 คะแนน
75 (± 0.30)
65 (± 0.41)
65 (± 0.47)
ประสบการณ์เกมบน 3G คะแนน 0-100 คะแนน
42 (± 0.93)
37 (± 0.23)
38 (± 0.36)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Inc.

การวัดค่าประสบการณ์เกมวัดจากประสบการณ์ในขณะที่ผู้ใช้เล่นเกมมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก วิธีการนี้ได้รับการสร้างขึ้นจากงานวิจัยที่กินเวลาหลายปีในการคิดค้นเกี่ยวกับวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคคอลเน็ตเวิร์กพารามิเตอร์กับประสบการณ์การเล่นเกมตามคำรายงานจากผู้ใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังทำการพิจารณาเกมมือถือแบบมัลติเพลเยอร์อีกหลายประเภทเพื่อวัดค่าความไวโดยเฉลี่ยที่มีต่อเครือข่าย เกมที่ใช้ทดสอบนั้นเป็นเกมมือถือมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น Fortnite, Garena, Freefire และ PUBG

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 (หรือคิดเป็น 4.3%) คะแนน มากกว่าคู่แข่งในอันดับที่สองอย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว และจากรายงานที่ล่าสุด ผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือจากผู้ให้บริการทั้งสามรายยังสังเกตว่าประสบการณ์ของพวกเขาลดลงอยู่ในช่วง 2-2.4 คะแนน ขณะที่ผู้ใช้ TrueMove H ลดลง 2.2 คะแนน ซึ่งคะแนนจำนวนนี้สามารถทำให้ระดับคะแนนตกลงจากระดับพอใช้ (74-80) ไปเป็นระดับแย่ (66-74) และยังทำให้ลำดับของคู่แข่งเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับพอใช้ในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงได้อีกด้วย

คะแนนในระดับพอใช้หมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการเข้าใช้งานใหม่ซ้ำ ๆ และถึงแม้ว่าผู้ใช้บางรายจะประสบปัญหาในด้านคุณภาพการโทร เช่น เสียงรบกวนในการโทร หรือเสียงเบาเกินไปก็ตาม ขณะที่คะแนนในระดับแย่นั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พึงพอใจและประสบปัญหาในด้านคุณภาพการโทรจนทำให้รู้สึกรบกวนการใช้งาน

ในขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายยังคงรั้งคะแนนระดับแย่ในหมวดประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียง 3G โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้รับการประเมินด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียง 4G ลดลงเพียง 1 หมวดเท่านั้น ได้คะแนนลดลงจากระดับดี (80-87) เป็นพอใช้ (74-80) ส่วนผู้ใช้งาน 4G บนเครือข่ายของผู้ให้บริการทั้งสามรายยังพบว่ามีคะแนนลดลง 1.7-2.2 คะแนนและผู้ใช้ AIS เองก็ยังพบมีคะแนนตกลงเล็กน้อยจากการวัดค่าครั้งนี้เช่นเดียวกัน

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.3
TrueMove H
73.5
DTAC
74.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 คะแนน
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงบน 4G
78.6 (± 0.13) 75.3 (± 0.20) 75.5 (± 0.21)
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงบน 3G
70.7 (± 0.46) 66.2 (± 0.47) 67.8 (± 0.53)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงบน 4G คะแนน 0-100 คะแนน
79 (± 0.13)
75 (± 0.20)
75 (± 0.21)
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงบน 3G คะแนน 0-100 คะแนน
71 (± 0.46)
66 (± 0.47)
68 (± 0.53)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Inc.

การวัดประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงของ Opensignal นั้นวัดจากคุณภาพของประสบการณ์การใช้บริการเสียงที่เรียกว่า over-the-top (OTT) ซึ่งแอปที่ใช้เสียงในโทรศัพท์ได้แก่ WhatsApp, LINE, Skype, Facebook Messenger และอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้รูปแบบวิธีการ International Telecommunication Union (ITU) เพื่อวัดหาค่าคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมและชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว รูปแบบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างการวัดค่าทางเทคนิคและคุณภาพการโทร

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

DTAC เป็นผู้ชนะรางวัลด้านประสบการณ์ในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากสองรายงานที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำลายสถิติเสมอกับ TrueMove H ไปในรายงานครั้งก่อน แต่อย่างไรก็ตามมีความเร็วนำอยู่เพียงเล็กน้อยในครั้งนั้นคือ จาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับผู้ให้บริการคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G ของตัวเองพร้อมกับกระตุ้นสัดส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ใช้งานบนเครือข่าย TrueMove H และ DTAC นั้นจะเห็นได้ว่าความเร็วได้เพิ่มขึ้นจาก 0.4 Mbps (4.5%) และ 0.3 Mbps (2.9%) ตามลำดับ ส่วนผู้ใช้งานเครือข่าย AIS พบว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยโดยรวมลดลงไป 0.2 Mbps (2.4%)

สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อแยกประสบการณ์ในการดาวน์โหลดของผู้ใช้ตามเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว ผู้ใช้ TrueMove H และ DTAC เห็นว่าคะแนนความเร็วในการดาวน์โหลด 4G เพิ่มขึ้นเป็น 0.8 Mbps และ 0.6 Mbps ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยของ 4G ของผู้ใช้ในฝั่ง AIS ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการรายงานครั้งที่แล้วมากนัก กลับมาดูที่คะแนนผู้ใช้ด้านความเร็วดาวน์โหลดของ 3G ผู้ให้บริการทั้งสามรายต่างได้รับคะแนนลดลง โดย AIS และ TrueMove H ลดลง 0.4 Mbps คิดเป็น 12.4% สำหรับ AIS ส่วน TrueMove H นั้นคิดเป็นเพียง 7.4% เท่านั้น ในขณะที่คะแนนความเร็วดาวน์โหลด 3G ของ DTAC ตกลงไปเพียง 0.1 Mbps (2.6%) เท่านั้น

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
คะแนน Mbps
AIS
9.1
TrueMove H
9.5
DTAC
10.3
0 3.75 7.5 11.25 15
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G
10.3 (± 0.10) 10.7 (± 0.08) 11.9 (± 0.13)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G
3.1 (± 0.05) 4.4 (± 0.07) 3.1 (± 0.06)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
10 (± 0.10)
11 (± 0.08)
12 (± 0.13)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
3 (± 0.05)
4 (± 0.07)
3 (± 0.06)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Inc.

ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด

TrueMove H คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่คว้าอันดับสองด้วยความเร็วอัปโหลดลดลงราว 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องจากคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5% ทั้งนี้ผู้ใช้งานเครือข่ายทั้งสามรายพบว่าความเร็วในการอัปโหลดโดยรวมลดลงตั้งแต่ในรายงานครั้งที่แล้ว ด้วยอัตราที่แตกต่างกันออกไปคือ 0.1 Mbps (3.3%) ใน DTAC ไปจนถึง 0.6 Mbps (8.1%) ใน TrueMove H คะแนนความเร็วอัปโหลด 4G ของผู้ใช้ที่ลดลงนั้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดโดยรวมแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อคิดเป็น 1.9% สำหรับ DTAC ไปจนถึง 5.9% ใน TrueMove H

ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
คะแนน Mbps
AIS
5.3
TrueMove H
6.7
DTAC
3.2
0 1.875 3.75 5.625 7.5
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการอัปโหลดด้วย 4G
6.1 (± 0.06) 7.9 (± 0.04) 3.6 (± 0.03)
ความเร็วในการอัปโหลดด้วย 3G
1.4 (± 0.03) 1.6 (± 0.03) 1.3 (± 0.03)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการอัปโหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
6 (± 0.06)
8 (± 0.04)
4 (± 0.03)
ความเร็วในการอัปโหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
1 (± 0.03)
2 (± 0.03)
1 (± 0.03)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2563 | © Opensignal Inc.

ความพร้อมใช้งาน 4G

ในขณะที่คะแนนความพร้อมใช้งาน 4G จากผู้ให้บริการทั้งสามรายนั้นลดลงตั้งแต่ในรายงานครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ TrueMove H ได้คะแนนต่ำกว่า 90% โดยผู้ใช้งานจากผู้ให้บริการสองในสามรายยังคงใช้เวลากว่า 90% ไปกับการเชื่อมต่อการบริการ 4G AIS ยังคงครองรางวัลความพร้อมใช้งาน 4G อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รายงานเดือนพฤศจิกายนปี 2561 โดยมีคะแนนสูงขึ้นเล็กน้อยในรายงานครั้งก่อนจาก 2.6% เป็นอย่างน้อย 3.2% ในขณะที่ระยะเวลาที่ผู้ใช้เชื่อมต่อ 4G ลดลง อยู่ในช่วง 1.5% สำหรับผู้ใช้ AIS ส่วนผู้ใช้ DTAC ลดลงถึง 2%

ความพร้อมใช้งาน 4G
% ของเวลา
AIS
93.5
TrueMove H
89.9
DTAC
90.3
0 23.75 47.5 71.25 95
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G

AIS ครองตำแหน่งผู้ชนะในด้านประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G อีกครั้ง โดยได้รับเลือกเมื่อคราวเปิดตัวรางวัลหมวดนี้ในประเทศไทยในรายงานครั้งที่ผ่านมา ค่าประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือจาก AIS นับว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการรายงานครั้งที่แล้วมากนัก เนื่องระยะห่างของคะแนนที่ได้รับกับคะแนนของอันดับที่สองอย่าง TrueMove H ห่างกันเพียง 0.6 คะแนนเท่านั้น โดยคะแนนของผู้ให้บริการทั้งสามรายเพิ่มขึ้น 0.3 คะแนนเป็นผลให้ AIS, TrueMove H และ DTAC ได้คะแนน 8.8, 8.2 และ 6.7 ตามลำดับ

ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G
ระบุเป็นคะแนน0-10 คะแนน
AIS
8.8
TrueMove H
8.2
DTAC
6.7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความเชื่อมั่น
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ตัวชี้วัดประสบการณ์ความครอบคลุม 4G ของ Opensignal วัดจากผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ความครอบคลุม 4G อย่างไรจากผู้ให้บริการเครือข่ายโดยวัดจากระดับ 0-10 คะแนน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายได้รับสัญญาณ 4G เทียบกับผู้ใช้บริการทุกเครือข่ายใช้สัญญานในตำแหน่งเดียวกัน

โดยทั่วไปแล้วประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G จะวัดประสบการณ์ความครอบคลุมการใช้งานบนมือถือทุกหนแห่งในชีวิตประจำวันที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เดินทางไปเช่น ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานและระหว่างเดินทาง โดยพิจารณาจากทุกพื้นที่ที่ผู้ใช้ของ Opensignal ไปถึงซึ่งวัดจากสัดส่วนความพร้อมใช้งาน 4G ในแต่ละสถานที่ รวมถึงสถานที่ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เดินทางไปที่สำคัญต่อการวัดค่าอย่างมาก

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือในระดับภูมิภาค AIS ครองตำแหน่งชนะเลิศโดยกวาดรางวัลทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้นรางวัลในด้านประสบการณ์วิดีโอที่เป็นผู้ชนะร่วมกับ TrueMove H เนื่องจากมีคะแนนเท่ากัน จากรางวัลทุกหมวดที่ AIS ได้รับนั้น พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับคะแนนสูงสุดในระดับภูมิภาค โดยประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดมีความเร็ว 15 Mbps ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 9.3 Mbps และมีความพร้อมใช้งาน 4G สูงถึง 95.3% นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้งานบนเครือข่าย AIS และ TrueMove H ได้รับประสบการณ์วิดีโอในระดับดีมากและเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เกมในระดับดีบนเครือข่าย AIS ในขณะที่ TrueMove H และ DTAC ได้คะแนนในระดับพอใช้เท่านั้น ในด้านของประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงพบว่ายังไม่มีความแตกต่างกันมากนักหากพิจารณาในระดับภูมิภาคเนื่องจากผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทั้งสามค่ายมีความพึงพอใจกับประสบการณ์ในระดับยอมรับได้ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในทุกภูมิภาค

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงประสบการณ์ของเราทั้งหมด 7 ภูมิภาคแล้ว AIS เป็นผู้ชนะรวบทั้งในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง แต่ในด้านประสบการณ์วิดีโอ TrueMove H สามารถคว้าชัยชนะด้านนี้ได้ถึง 2 ครั้งใน 5 ภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม AIS ก็ยังคงได้รับตำแหน่งผู้ชนะร่วมในด้านประสบการณ์วิดีโอในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วของเราแล้วนั้น DTAC ประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด โดยคว้ารางวัลจากสามภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลาง และยังเป็นผู้ชนะร่วมในภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้อีกด้วย ส่วนในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดนั้นตกเป็นของ TrueMove H โดยคว้ารางวัลไปได้ถึง 6 ภูมิภาคในขณะที่ AIS เป็นผู้ชนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

AIS ยังโดดเด่นกว่าในด้านความพร้อมใช้งาน 4G ทำให้คว้าชัยชนะไปได้ถึง 6 ภูมิภาคจากทั้งหมด 7 ภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือเท่านั้นที่ DTAC ได้รางวัลไปครอง

เลือกภูมิภาคที่ต้องการด้านล่างเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของภูมิภาคนั้น

Bangkok Metropolis

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
66.3
TrueMove H
66.0
DTAC
64.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.0
TrueMove H
68.2
DTAC
67.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
79.9
TrueMove H
76.6
DTAC
76.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน Mbps
AIS
15.0
TrueMove H
12.6
DTAC
13.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน Mbps
AIS
9.3
TrueMove H
8.3
DTAC
3.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Bangkok Metropolis
คะแนน %
AIS
95.3
TrueMove H
93.9
DTAC
92.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Central

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
58.9
TrueMove H
62.0
DTAC
60.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
72.3
TrueMove H
60.9
DTAC
62.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Central
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.6
TrueMove H
74.7
DTAC
75.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
9.8
TrueMove H
9.5
DTAC
10.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
6.2
TrueMove H
6.8
DTAC
3.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Central
คะแนน %
AIS
93.5
TrueMove H
90.3
DTAC
91.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ

East

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
57.7
TrueMove H
61.2
DTAC
58.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
70.9
TrueMove H
62.3
DTAC
61.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน East
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
78.0
TrueMove H
75.0
DTAC
74.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
9.4
TrueMove H
9.5
DTAC
9.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
5.6
TrueMove H
6.7
DTAC
3.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน East
คะแนน %
AIS
93.6
TrueMove H
89.2
DTAC
88.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ

North

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
59.0
TrueMove H
61.4
DTAC
61.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
68.7
TrueMove H
59.6
DTAC
55.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน North
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.7
TrueMove H
75.0
DTAC
74.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
9.1
TrueMove H
9.2
DTAC
9.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
5.4
TrueMove H
6.6
DTAC
3.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน North
คะแนน %
AIS
91.9
TrueMove H
89.8
DTAC
90.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Northeast

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
50.7
TrueMove H
57.1
DTAC
56.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
62.5
TrueMove H
52.1
DTAC
50.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน Northeast
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
75.4
TrueMove H
71.5
DTAC
71.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Northeast
คะแนน Mbps
AIS
6.7
TrueMove H
7.6
DTAC
8.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน Northeast
คะแนน Mbps
AIS
3.4
TrueMove H
5.7
DTAC
2.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน Northeast
คะแนน %
AIS
94.1
TrueMove H
87.2
DTAC
86.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ

South

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
55.3
TrueMove H
57.8
DTAC
58.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
69.0
TrueMove H
44.7
DTAC
55.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน South
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
76.9
TrueMove H
69.9
DTAC
73.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
7.3
TrueMove H
8.4
DTAC
8.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
4.0
TrueMove H
5.4
DTAC
3.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน South
คะแนน %
AIS
92.1
TrueMove H
86.3
DTAC
88.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ

West

ประสบการณ์วิดีโอ
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
57.1
TrueMove H
61.1
DTAC
62.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์เกม
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
68.3
TrueMove H
55.9
DTAC
62.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง
ใน West
คะแนน 0-100 คะแนน
AIS
77.6
TrueMove H
73.4
DTAC
75.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน West
คะแนน Mbps
AIS
9.0
TrueMove H
9.4
DTAC
12.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
ใน West
คะแนน Mbps
AIS
5.2
TrueMove H
6.5
DTAC
3.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ความพร้อมใช้งาน 4G
ใน West
คะแนน %
AIS
92.1
TrueMove H
89.7
DTAC
89.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
เรียนรู้เพิ่มเติม

Opensignal วัดผลจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้บนเครือข่ายมือถือในเส้นทางหรือสถานที่ที่ผู้ใช้เดินทาง ทำงานและอยู่อาศัย

เราพัฒนาปรับกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงประสบการณ์จริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างดีที่สุด ดังนั้นการเทียบผลลัพธ์กับรายงานในอดีตควรพิจารณาเป็นเพียงข้อชี้แนะเท่านั้น

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะระบุว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นการเท่ากันเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวัดค่า

Subscribe to our newsletter and get our latest reports and analyses delivered right to your inbox every 2 weeks. We will not share your email address with third parties.

สื่อมวลชนโปรดอ้างอิงโลโก้ Opensignal และลิขสิทธิ์
(© Opensignal Limited) ข้อมูลเมื่อใช้ภาพนี้

ห้ามใช้ภาพนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันเกินกว่าจะวัดผลว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแสดงผลเป็นเชิงสถิติ ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

กราฟแท่งจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ด้านใดด้านหนึ่งของแท่งกราฟ

ส่วนแผนภูมิตัวชี้วัดเสริมจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

ทำไมช่วงความเชื่อมั่นถึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ

Sign up to our newsletter to receive the latest Opensignal reports in your inbox