รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ Thailand พฤศจิกายน 2562

Thailand

รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ
พฤศจิกายน 2562

ฐานผู้ใช้งาน Opensignal ใน Thailand
อุปกรณ์ทั้งหมด
2,075,197
การวัดค่าทั้งหมด
823,052,280
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
Jul 01 Sep 28, 2019

Opensignal คือมาตรฐานอิสระสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ผู้บริโภคบนมือถือ รายงานอุตสาหกรรมของเราเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับอย่างแท้จริงบนเครือข่ายไร้สาย

ผู้เขียน
ปีเตอร์ บอยแลนด์ นักวิเคราะห์อาวุโส
เดวิด เนเดสคู นักวิเคราะห์ทางเทคนิค

การค้นพบหลัก

ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ในประเทศไทยยังคงน่าประทับใจ

AIS ยังคงได้รับรางวัลความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ของเรา อย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแต่ละเครือข่ายทั้งสามเครือข่ายพบคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้ AIS ได้ก้าวผ่านหลักชัยที่ร้อยละ 90 ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นกำลังไล่ตามมาติดๆ นี่คือคะแนนที่น่าประทับใจอย่างยิ่งจากความคาดหวังของเราในตลาดมือถือที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ความเร็วการดาวน์โหลดและอัปโหลดดีขึ้น

แม้ว่าคะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G นั้นจะน่าประทับใจ แต่ประเทศไทยก็ยังล้าหลังเพื่อนบ้านหลายประเทศในแง่ความเร็วของเครือข่าย คะแนนเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี โดยผู้ใช้เครือข่ายของผู้บริการทั้งสามรายได้เห็นการปรับปรุงในส่วนของประสบการณ์ด้านความเร็วของการดาวน์โหลดและการอัปโหลดที่ดีขึ้น TrueMove H ยังได้รับรางวัลการอัปโหลด ในขณะที่การดาวน์โหลดก็ปรับปรุงดีขึ้นจนใกล้เคียงกับ DTAC

TrueMove H เป็นผู้นำประสบการณ์ด้านวิดีโอที่ดีขึ้นทั่วทุกด้าน

ผู้ใช้ TrueMove H พบว่าประสบการณ์การใช้งานวิดีโอของพวกเขาดีขึ้นเกือบ 5 คะแนน จากรายงานฉบับล่าสุดของเรา พบว่า TrueMove H ปรับปรุงพัฒนาจนมีคะแนนเสมอกับ DTAC ในขณะที่ DTAC เองก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ AIS ทำคะแนนทิ้งห่างแบบก้าวกระโดดไปถึง 6.2 คะแนน ปิดช่องว่างการไล่ตามของคู่แข่ง และได้รับคะแนนประสบการณ์วิดีโออยู่ในระดับพอใช้

TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำในรางวัลการปรับปรุงประสบการณ์ความหน่วงของสัญญาณจากเรา (Latency)

TrueMove H ยังคงครองรางวัลสำคัญของเราต่อไป โดยชนะขาดสามหมวดหมู่ และเสมอกับผู้ให้บริการอื่นในหมวดหมู่ที่สี่ ผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ยังได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความหน่วงของสัญญาณ(Latency Experience) เช่นเดียวกับผู้ใช้ในเครือข่ายชั้นนำระดับประเทศทุกเครือข่ายที่ได้เห็นคะแนนที่ดีขึ้นทั้งหมด โดย TrueMove H ทำความเร็วดีขึ้นที่ 40ms ในขณะที่ DTAC และ AIS ทำได้ดีผ่านระดับต่ำกว่า 45ms

AIS ได้รับรางวัลประสบการณ์แอปด้านเสียงในประเทศไทย (Thailand Voice App Experience) ที่เรามอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก

ตัวชี้วัดใหม่ของเราในส่วนของประสบการณ์แอปด้านเสียงนั้น เราพบว่าทั้ง DTAC และ AIS อยู่ในอันดับที่น่าพอใจของเรา (74-80 คะแนน จาก 100 คะแนน) หมายความว่าโดยทั่วไปผู้ใช้มีความพึงพอใจและสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องโทรซ้ำ แต่อาจมีความบกพร่องด้านคุณภาพที่พอรับรู้ได้อยู่บ้าง เช่น เสียงคลิกสั้น ๆ หรือเสียงเพี้ยน โดย TrueMove H ตามหลัง DTAC เพียง 1.9 คะแนน แต่ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต่ำ (66-74 คะแนน) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะได้รับผลกระทบจากความบกพร่องเชิงคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

บทนำ

ประสบการณ์ด้านเครือข่ายมือถือในประเทศไทยกำลังพัฒนาดีขึ้น ในรายงานนี้ซึ่งอ้างอิงข้อมูลช่วงเวลา 90 วันนับจากต้นเดือนกรกฎาคม เราได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ในประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายรายหนึ่งผ่านหลักชัยที่ระดับร้อยละ 90 ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่น ๆ ตามหลังมาติด ๆ และผู้ใช้เครือข่ายผู้ให้บริการทั้งสามรายก็กำลังเห็นการปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของวิดีโอ ความหน่วงของสัญญาณ ความเร็วการดาวน์โหลดและอัปโหลด TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำในลีดเดอร์บอร์ดของเราต่อไป แต่ AIS ก็สมควรได้รับการยกย่องจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดบางส่วน (คลิกที่นี่สำหรับรายงานฉบับภาษาไทย)

รายงานนี้เราวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือของผู้ให้บริการระดับประเทศทั้งสามรายในประเทศไทยคือ AIS, DTAC และ TrueMove H ในมาตรวัดรางวัลทุกด้านของเรา รวมถึงด้านประสบการณ์แอปด้านเสียงที่เราเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงผู้เดียวที่วัดค่าดังกล่าวนี้ นอกจากการวิเคราะห์ระดับประเทศแล้ว เรายังวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ในภูมิภาคอื่นของประเทศอีก 12 ภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบผลว่าออกมาเป็นอย่างไร

ตารางรางวัล Opensignal

รางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ ประเทศไทย, Thailand
พฤศจิกายน 2562, Thailand Report
การเข้าถึง 4G
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ผู้ชนะรางวัล Mobile Experience Awards Winners
พฤศจิกายน 2562, Thailand
การเข้าถึง 4G
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ผู้รับรางวัล Mobile Experience Awards ร่วม
พฤศจิกายน 2562, Thailand
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ภาพรวม

คลิกที่ป้ายกำกับมาตรวัดข้างล่างนี้เพื่อชมตัวอย่าง
การเข้าถึง 4G
% ของเวลา
AIS
92.9
TrueMove H
89.9
DTAC
89.6
0 23.75 47.5 71.25 95
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

การเข้าถึง 4G

คะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจของประเทศไทยยังคงปรับปรุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง AIS ยังคงได้รับรางวัลของเราต่อไป และได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้คะแนนเครือข่าย 4G มากกว่าร้อยละ 90 ในระดับประเทศ แต่ผู้ใช้งานบริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยพบว่าคะแนนของทุกเครือข่ายเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 3 ซึ่งหมายความว่าทั้ง DTAC และ TrueMove H กำลังเข้าใกล้ร้อยละ 90.

การเข้าถึง 4G
% ของเวลา
AIS
92.9
TrueMove H
89.9
DTAC
89.6
0 23.75 47.5 71.25 95
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของคะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ของผู้ใช้ทำให้เราคาดว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายของประเทศไทยจะได้คะแนนร้อยละ 90 ในรายงานฉบับต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมาก เนื่องจากมีเพียง 15 ประเทศที่เราเห็นคะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับนี้ สถานะของประสบการณ์เครือข่ายมือถือ (State of Mobile Network Experience) ทั่วโลกของเราและประเทศเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นตลาดเครือข่าย 4G ที่มีการพัฒนาสูงกว่า เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพร้อมใช้งานเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจ แต่ก็ยังคงมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อจะสูสีกับประเทศระดับเดียวกันในตัวชี้วัดอื่น ๆ ของเรา

ประสบการณ์รับชมวิดีโอ

ในด้านประสบการณ์วิดีโอ ผู้ใช้เครือข่าย TrueMove H พบคะแนนสูงขึ้นเกือบ 5 คะแนน (จากคะแนน 0-100) ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้เข้าใกล้อันดับ “ดี” (55-65) แต่ยังหนีการตีเสมอของ DTAC จากที่ TrueMove H ก้าวนำหน้าและได้รับรางวัลใน รายงานล่าสุดรายงานล่าสุดของเรา ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งสามล้วนพบว่าประสบการณ์วิดีโอของพวกเขาดีขึ้น: DTAC ได้คะแนนเพิ่ม 1.3 คะแนน แต่ AIS ซึ่งเป็นอันดับที่สามมีการพัฒนาก้าวกระโดดที่น่าประทับใจถึง 6.2 คะแนน ทำให้ตามคู่แข่งอยู่ไม่ถึง 5 คะแนน

ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
43.7
TrueMove H
52.8
DTAC
48.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 แต้ม
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4G
47.6 (± 0.42) 57.0 (± 0.42) 54.3 (± 0.52)
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 3G
27.5 (± 0.90) 37.0 (± 0.91) 28.0 (± 1.14)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4G คะแนน 0-100 แต้ม
48 (± 0.42)
57 (± 0.42)
54 (± 0.52)
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 3G คะแนน 0-100 แต้ม
27 (± 0.90)
37 (± 0.91)
28 (± 1.14)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Inc.

คะแนนผู้ใช้ที่ดีขึ้นของ AIS ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายของประเทศไทยอยู่ในหมวดหมู่การจัดอันดับพอใช้ (40-55) ซึ่งหมายความว่าประสบการณ์วิดีโอของพวกเขาในอุปกรณ์พกพาอาจเป็นที่ยอมรับได้ในความละเอียดที่ต่ำลง แต่อาจพบการโหลดช้าและค้างบ่อย ๆ ในความละเอียดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คะแนนเหล่านี้มีการปรับปรุงดีขึ้น และผู้ใช้เครือข่าย TrueMove H ก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับคะแนนที่ดีจากการวัดประสบการณ์วิดีโอเฉพาะ 4G ซึ่งหมายถึงวิดีโอมีการสตรีมที่ดีในความละเอียดต่ำ และแม้แต่ที่ความละเอียดสูงก็มีการปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง

ในรายงานนี้ เราเริ่มดูประสบการณ์แอปด้านเสียงในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเป็นการวัดผลคุณภาพประสบการณ์ของบริการเสียงแบบ over-the-top (OTT) กล่าวคือแอปด้านเสียงในมือถือ เช่น WhatsApp, Skype และ Facebook Messenger โดยใช้แบบจำลองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ที่วัดคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมในเชิงปริมาณ ด้วยชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว

ในประเทศไทย เราเห็นว่าทั้ง DTAC และ AIS ได้รับการจัดอันดับประสบการณ์แอปด้านเสียงอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ (ช่วงอันดับ 74-80 คะแนน จาก 100 คะแนน) ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปผู้ใช้เครือข่ายเหล่านี้มีความพึงพอใจและสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องโทรซ้ำ แต่อาจมีความบกพร่องด้านคุณภาพที่รับรู้ได้อยู่บ้าง เช่น เสียงคลิกสั้นๆ หรือเสียงเพี้ยน โดย TrueMove H ตามหลัง DTAC เพียง 1.9 คะแนน แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี (66-74 คะแนน) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะได้รับผลกระทบจากเสียงเพี้ยนหรือเสียงคลิกสั้น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความดังของเสียงอาจอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
77.1
TrueMove H
72.7
DTAC
74.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 แต้ม
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 4G
79.1 (± 0.23) 74.8 (± 0.32) 76.3 (± 0.40)
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 3G
69.1 (± 1.01) 64.6 (± 0.93) 68.4 (± 1.08)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 4G คะแนน 0-100 แต้ม
79 (± 0.23)
75 (± 0.32)
76 (± 0.40)
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 3G คะแนน 0-100 แต้ม
69 (± 1.01)
65 (± 0.93)
68 (± 1.08)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Inc.

สิ่งที่น่าสนใจคือ คะแนนของผู้ใช้ในด้านประสบการณ์ใช้งานแอปเสียงเฉพาะ 3G อย่างเดียว นั้นใกล้เคียงกับของเครือข่าย 4G ในประเทศไทย โดยมีคะแนนต่ำกว่าคะแนน 4G ไม่ถึง 10 คะแนน และความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปด้านเสียงระหว่างเครือข่าย 4G และโดยรวมนั้นอยู่ที่ประมาณ 2 คะแนน สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามราย ซึ่งสะท้อนถึงระดับความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทย

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

ประเทศไทยกำลังชกข้ามรุ่นด้านความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G และประสบการณ์ด้านแอปเสียง แต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นเช่นนั้นในส่วนของประสบการณ์ผู้ใช้ด้านความเร็ว ในรายงานทั่วโลกฉบับล่าสุดของเรา ประเทศไทยอยู่ในลำดับท้าย ๆ ของตารางทั้งประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลดและการอัปโหลด ข่าวดีคือคะแนนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
คะแนน Mbps
AIS
6.5
TrueMove H
8.2
DTAC
8.4
0 2.5 5 7.5 10
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G
7.5 (± 0.10) 9.3 (± 0.10) 10.0 (± 0.14)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G
2.3 (± 0.04) 3.7 (± 0.06) 2.5 (± 0.05)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
7 (± 0.10)
9 (± 0.10)
10 (± 0.14)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
2 (± 0.04)
4 (± 0.06)
3 (± 0.05)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Inc.

ในรายงานฉบับนี้ ผู้ใช้เครือข่าย DTAC และ TrueMove H พบว่าคะแนนความเร็วในการดาวน์โหลดของพวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 1 Mbps - แต่การปรับปรุงของ TrueMove H ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะทำให้ขึ้นมาตีเสมอกับ DTAC ในรายงานฉบับล่าสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เครือข่าย AIS คือผู้ที่เห็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดมากที่สุด เนื่องจากคะแนนของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 Mbps ผู้ให้บริการรายนี้ยังคงอยู่ในอันดับสาม แต่ระยะห่างการตามติดคู่แข่งลดเหลือเพียง 2 Mbps

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด

TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด โดยที่ผู้ใช้จะเห็นคะแนนของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นั่นคือยังคงนำหน้าคู่แข่งอยู่ 2 Mbps อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอย่างรวดเร็วที่น่าประทับใจเกือบ 1.6 Mbps ของ AIS ทำให้เข้าใกล้ผู้นำมาติด ๆ ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการเครือข่าย DTAC จะเห็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของประสบการณ์ด้านความเร็วการอัปโหลดเท่านั้น และตอนนี้ผู้ให้บริการรายนี้ก็ขยับลงไปสู่อันดับสาม

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
คะแนน Mbps
AIS
4.1
TrueMove H
6.1
DTAC
2.5
0 1.875 3.75 5.625 7.5
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 4G
4.8 (± 0.06) 7.3 (± 0.05) 3.0 (± 0.04)
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 3G
1.0 (± 0.02) 1.4 (± 0.03) 1.0 (± 0.03)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
5 (± 0.06)
7 (± 0.05)
3 (± 0.04)
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
1 (± 0.02)
1 (± 0.03)
1 (± 0.03)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Inc.

ภาพรวมในส่วนนี้แย่ลงไปอีกสำหรับ DTAC ในการวัดประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดเฉพาะ 4G เนื่องจากได้คะแนนลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับ TrueMove H ความเร็วที่ลดลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ของเราสามารถใช้เวลาในเครือข่ายเหล่านี้ได้มากขึ้น จึงอาจทำให้มีความแออัดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันนี้ AIS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีความเร็วในการอัปโหลด 4G เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 1.6 Mbps ซึ่งทำให้ DTAC ตกไปอยู่ในอันดับรั้งท้าย

ประสบการณ์ด้านความหน่วง

ประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสจากผลการวิเคราะห์ด้านความหน่วงของสัญญาณ ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายมีคะแนนประสบการณ์ความหน่วงของสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างน้อย 4.5 มิลลิวินาที (หรือร้อยละ 11) ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา TrueMove H ได้รับรางวัลของเราด้วยการมีคะแนนความหน่วงสัญญาณเร็วกว่าระดับ 40ms ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดเครือข่ายมือถือที่มีการพัฒนาสูงกว่าจำนวนมากทั้งในยุโรปและเอเชีย ในขณะที่ตอนนี้ทั้ง DTAC และ AIS ทำคะแนนความเร็วได้ต่ำกว่า 45ms ได้ทั้งคู่

ประสบการณ์ด้านความหน่วง
คะแนน ms ค่าความหน่วง (Latency) ยิ่งน้อยก็ยิ่งดี
AIS
41.9
TrueMove H
35.8
DTAC
43.3
0 11.25 22.5 33.75 45
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
มาตรวัดประกอบ
คะแนน ms
ความหน่วง 4G
39.4 (± 0.09) 31.7 (± 0.09) 40.8 (± 0.14)
ความหน่วง 3G
52.3 (± 0.43) 51.1 (± 0.45) 52.1 (± 0.53)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Limited
ความหน่วง 4G คะแนน ms
39 (± 0.09)
32 (± 0.09)
41 (± 0.14)
ความหน่วง 3G คะแนน ms
52 (± 0.43)
51 (± 0.45)
52 (± 0.53)
Mobile Network Experience Report | พฤศจิกายน 2562 | © Opensignal Inc.

ความหน่วงของสัญญาณ(Latency) นั้นเป็นตัวชี้วัดที่มักจะถูกมองข้าม เนื่องจากข้อดีของการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงของสัญญาณต่ำนั้นไม่เห็นผลชัดเจนเท่ากับการมีความเร็วสูงหรือมีความพร้อมใช้งานที่ครอบคลุมกว้างขวาง แต่เนื่องจากความหน่วงสัญญาณนั้นเป็นการวัดค่าเวลาตอบสนองของเครือข่าย มันจึงมีผลต่อประสบการณ์การใช้งานมือถือของผู้บริโภคในหลายแง่ การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำกว่าหมายถึงหน้าเว็บและวิดีโอจะเริ่มโหลดเร็วขึ้น และแอปการสื่อสารแบบเรียลไทม์จะมีความล่าช้าน้อยลง

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการวิเคราะห์ใน 12 จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เรายังคงเห็นความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้ในเจ็ดภูมิภาคสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในสัดส่วนเวลาถึงร้อยละ 90 แต่ AIS ได้ยกระดับคะแนนด้านนี้ไปอีกขั้น โดยที่ผู้ใช้ในห้าจังหวัดได้รับประสบการณ์ที่ดีจากความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G มากกว่าร้อยละ 95 ของเวลาใช้งาน ซึ่งรวมถึงร้อยละ 96.4 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคะแนนที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และใกล้เคียงกับตลาดเครือข่ายมือถือที่มีการพัฒนาสูงกว่า

AIS ครองความเป็นผู้นำใน 12 ภูมิภาคที่เราวิเคราะห์ความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G โดยชนะแปดรายการ และเสมอสี่รายการ แต่ผลที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันอย่างมากในการวัดประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลด ซึ่งเราเห็นผลเสมอกันใน 9 ภูมิภาคจาก 12 ภูมิภาค AIS ได้รับรางวัลของเราในกรุงเทพ แต่เมืองหลวงของประเทศก็เป็นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งสามรายได้รับคะแนนสูงกว่า 10 Mbps

TrueMove H ได้รับส่วนแบ่งใหญ่ในรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดของเรา ขณะที่ผู้ให้บริการรายนี้สมควรได้รับการกล่าวขวัญเป็นพิเศษในสามจังหวัดคือ กรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งทำคะแนนประสบการณ์ความหน่วงสัญญาณได้ต่ำกว่า 30ms

เลือกภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดย่อยของภูมิภาคนั้น

Bangkok

การเข้าถึง 4G
ใน Bangkok
คะแนน %
AIS
95.4
TrueMove H
94.2
DTAC
93.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Bangkok
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
55.7
TrueMove H
58.1
DTAC
55.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Bangkok
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
80.2
TrueMove H
76.6
DTAC
78.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Bangkok
คะแนน Mbps
AIS
12.0
TrueMove H
10.7
DTAC
11.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Bangkok
คะแนน Mbps
AIS
8.6
TrueMove H
7.5
DTAC
3.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Bangkok
คะแนน ms
AIS
34.9
TrueMove H
28.9
DTAC
39.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Chachoengsao

การเข้าถึง 4G
ใน Chachoengsao
คะแนน %
AIS
92.5
TrueMove H
88.7
DTAC
86.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Chachoengsao
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
45.0
TrueMove H
56.4
DTAC
36.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Chachoengsao
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
77.7
TrueMove H
74.8
DTAC
75.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Chachoengsao
คะแนน Mbps
AIS
5.9
TrueMove H
7.2
DTAC
6.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Chachoengsao
คะแนน Mbps
AIS
3.5
TrueMove H
6.0
DTAC
1.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Chachoengsao
คะแนน ms
AIS
40.1
TrueMove H
32.3
DTAC
45.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Chon Buri

การเข้าถึง 4G
ใน Chon Buri
คะแนน %
AIS
93.1
TrueMove H
90.9
DTAC
91.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Chon Buri
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
48.4
TrueMove H
55.2
DTAC
45.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Chon Buri
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
79.9
TrueMove H
74.9
DTAC
76.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Chon Buri
คะแนน Mbps
AIS
8.6
TrueMove H
8.2
DTAC
6.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Chon Buri
คะแนน Mbps
AIS
5.4
TrueMove H
6.6
DTAC
2.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Chon Buri
คะแนน ms
AIS
37.6
TrueMove H
30.2
DTAC
36.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Nakhon Pathom

การเข้าถึง 4G
ใน Nakhon Pathom
คะแนน %
AIS
94.3
TrueMove H
89.5
DTAC
90.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Nakhon Pathom
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
47.4
TrueMove H
51.7
DTAC
52.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Nakhon Pathom
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
79.7
TrueMove H
71.9
DTAC
74.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Nakhon Pathom
คะแนน Mbps
AIS
7.6
TrueMove H
7.2
DTAC
10.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Nakhon Pathom
คะแนน Mbps
AIS
4.9
TrueMove H
5.9
DTAC
3.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Nakhon Pathom
คะแนน ms
AIS
38.4
TrueMove H
37.8
DTAC
40.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Nonthaburi

การเข้าถึง 4G
ใน Nonthaburi
คะแนน %
AIS
95.9
TrueMove H
93.0
DTAC
93.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Nonthaburi
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
56.9
TrueMove H
58.3
DTAC
54.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Nonthaburi
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
80.0
TrueMove H
76.2
DTAC
78.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Nonthaburi
คะแนน Mbps
AIS
12.7
TrueMove H
9.9
DTAC
12.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Nonthaburi
คะแนน Mbps
AIS
8.3
TrueMove H
7.3
DTAC
3.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Nonthaburi
คะแนน ms
AIS
34.4
TrueMove H
28.9
DTAC
38.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Pathum Thani

การเข้าถึง 4G
ใน Pathum Thani
คะแนน %
AIS
95.2
TrueMove H
92.9
DTAC
92.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Pathum Thani
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
50.2
TrueMove H
55.4
DTAC
51.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Pathum Thani
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
80.1
TrueMove H
75.4
DTAC
75.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Pathum Thani
คะแนน Mbps
AIS
8.5
TrueMove H
9.1
DTAC
9.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Pathum Thani
คะแนน Mbps
AIS
6.4
TrueMove H
6.5
DTAC
2.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Pathum Thani
คะแนน ms
AIS
35.4
TrueMove H
28.7
DTAC
39.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Phra Nakhon Si Ayutthaya

การเข้าถึง 4G
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน %
AIS
96.4
TrueMove H
91.1
DTAC
93.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
43.6
TrueMove H
49.4
DTAC
50.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.6
TrueMove H
74.7
DTAC
77.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน Mbps
AIS
6.3
TrueMove H
7.0
DTAC
12.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน Mbps
AIS
4.7
TrueMove H
6.5
DTAC
3.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Phra Nakhon Si Ayutthaya
คะแนน ms
AIS
37.9
TrueMove H
33.9
DTAC
39.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Prachin Buri

การเข้าถึง 4G
ใน Prachin Buri
คะแนน %
AIS
89.0
TrueMove H
84.6
DTAC
73.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Prachin Buri
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
37.2
TrueMove H
49.5
DTAC
42.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Prachin Buri
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.7
TrueMove H
65.7
DTAC
78.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Prachin Buri
คะแนน Mbps
AIS
4.4
TrueMove H
6.9
DTAC
7.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Prachin Buri
คะแนน Mbps
AIS
2.7
TrueMove H
4.9
DTAC
2.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Prachin Buri
คะแนน ms
AIS
44.8
TrueMove H
34.6
DTAC
45.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Rayong

การเข้าถึง 4G
ใน Rayong
คะแนน %
AIS
91.7
TrueMove H
83.9
DTAC
87.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Rayong
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
44.1
TrueMove H
48.6
DTAC
45.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Rayong
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.4
TrueMove H
71.9
DTAC
76.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Rayong
คะแนน Mbps
AIS
6.0
TrueMove H
7.7
DTAC
7.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Rayong
คะแนน Mbps
AIS
3.6
TrueMove H
5.7
DTAC
2.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Rayong
คะแนน ms
AIS
41.9
TrueMove H
33.6
DTAC
38.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Samut Prakan

การเข้าถึง 4G
ใน Samut Prakan
คะแนน %
AIS
94.1
TrueMove H
92.6
DTAC
92.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Samut Prakan
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
47.4
TrueMove H
56.3
DTAC
48.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Samut Prakan
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.2
TrueMove H
76.8
DTAC
77.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Samut Prakan
คะแนน Mbps
AIS
7.7
TrueMove H
8.8
DTAC
8.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Samut Prakan
คะแนน Mbps
AIS
6.0
TrueMove H
6.7
DTAC
2.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Samut Prakan
คะแนน ms
AIS
35.5
TrueMove H
30.1
DTAC
39.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Samut Sakhon

การเข้าถึง 4G
ใน Samut Sakhon
คะแนน %
AIS
96.1
TrueMove H
90.7
DTAC
93.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Samut Sakhon
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
46.4
TrueMove H
48.4
DTAC
46.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Samut Sakhon
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.7
TrueMove H
64.5
DTAC
67.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Samut Sakhon
คะแนน Mbps
AIS
6.5
TrueMove H
5.8
DTAC
7.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Samut Sakhon
คะแนน Mbps
AIS
4.5
TrueMove H
4.7
DTAC
2.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Samut Sakhon
คะแนน ms
AIS
38.5
TrueMove H
63.9
DTAC
43.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ

Saraburi

การเข้าถึง 4G
ใน Saraburi
คะแนน %
AIS
94.1
TrueMove H
87.7
DTAC
85.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Saraburi
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
43.8
TrueMove H
52.6
DTAC
49.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
ใน Saraburi
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
78.8
TrueMove H
74.8
DTAC
74.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Saraburi
คะแนน Mbps
AIS
5.4
TrueMove H
8.0
DTAC
7.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Saraburi
คะแนน Mbps
AIS
3.6
TrueMove H
6.3
DTAC
2.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Saraburi
คะแนน ms
AIS
39.9
TrueMove H
38.3
DTAC
43.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
เรียนรู้เพิ่มเติม

Opensignal วัดผลประสบการณ์จริงของผู้ใช้บนเครือข่ายมือถือในที่ที่พวกเขาเดินทาง ทำงานและอยู่อาศัย

เรายังคงพัฒนากระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ดังนั้นการเทียบผลกับรายงานในอดีตนั้นควรถือเป็นบ่งชี้ท่านั้น

สำหรับทุกๆมาตรวัด เราได้ทำการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติและระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์ของเรานั้นใกล้เคียงกันเกินกว่าจะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีเหล่านี้ เราจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการเสมอกันด้านสถิติ ด้วยเหตุผลนี้ในมาตรวัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

ในกราฟแบบแท่งเราจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตบนทั้งสองฝั่งของกราฟและในแผนภาพเสริมเราจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ

Subscribe to our newsletter and get our latest reports and analyses delivered right to your inbox every 2 weeks. We will not share your email address with third parties.

Journalists, please retain the Opensignal logo and copyright
(© Opensignal Limited) information when using this image.

This image may not be used for any commercial purpose, including use in advertisements or other promotional content, without prior written consent.

สำหรับทุกมาตรวัดที่เราได้คำนวนจะมีช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติระบุอยู่ เมื่อช่วงความเขื่อมั่นนั้นทับซ้อนกัน ผลลัพธ์ของเรานั้นถือว่าใกล้เคียงกันเกินกว่าจะประกาศผู้ชนะได้ ในกรณีนี้เราจะแสดงว่าเป็นการเสมอกันทางสถิติ ด้วยเหตุผลนี้ในบางเกณฑ์วัดจะมีผู้ชนะมากกว่า 1 ราย

ในกราฟแบบแท่งของเรา เราแสดงช่วงความเชื่อมั่นบนของทั้งสองด้านของกราฟ

ในแผนภาพเสริมเราจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพราะเหตุใดช่วงความมั่นใจจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ

Subscribe to our Newsletter

and receive Opensignal reports in your email

About our Newsletter