รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ Thailand พฤษภาคม 2019

Thailand

รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ
พฤษภาคม 2019

ฐานผู้ใช้งาน Opensignal ใน Thailand
อุปกรณ์ทั้งหมด
5,866,404
การวัดค่าทั้งหมด
896,527,121
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
Jan 01 Mar 31, 2019

Opensignal คือมาตรฐานอิสระสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ผู้บริโภคบนมือถือ รายงานอุตสาหกรรมของเราเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับอย่างแท้จริงบนเครือข่ายไร้สาย

ผู้เขียน
Kevin Fitchard หัวหน้านักวิเคราะห์

การค้นพบหลัก

DTAC ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสำหรับประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

DTAC ได้โค่นตำแหน่งความเร็วในการดาวน์โหลดของ TrueMove ลง ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคะแนนของประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ DTAC เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 Mb ในขณะที่คะแนนของ TrueMove นั้นลดลงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ DTAC กลายเป็นผู้ชนะรางวัลเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม TrueMove ก็ยังคงรักษาความเหนือชั้นจากตัวชี้วัดในการอัพโหลดของเรา ซึ่งทำให้เป็นผู้ชนะรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดของเราอย่างขาดลอย

AIS ยังคงรักษารางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G เอาไว้ได้

ระดับความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่สูงของ AIS มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนนเกือบ 90% นับตั้งแต่รายงานแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด เรามักจะเห็นคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G อยู่ในระดับ 90% หรือมากกว่านั้นในประเทศซึ่งเริ่มใช้งานเครือข่าย 4G ที่ได้พัฒนาอย่างเต็มขั้นในประเทศแรก ๆ แต่ผู้ให้บริการอีกสองรายในประเทศไทยก็ไม่ได้ล้าหลังจาก AIS มากนัก โดยคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G ของทั้งสองรายนั้นสูงกว่า 86%

TrueMove และ DTAC เป็นคู่แข่งที่สูสีกันในเรื่องประสบการณ์การรับชมวิดีโอ

TrueMove และ DTAC เสมอกันในตัวชี้วัดประสบการณ์วิดีโอของเรา โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (40-55) จากการประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนน อย่างไรก็ตาม AIS จัดอยู่ในช่วงระดับคุณภาพการรับชมวิดีโอที่ต่ำด้วยยคะแนน 37.5 คะแนน

ประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึง 4G มากกว่าเรื่องของความเร็ว

เนื่องจากความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายในการร่วมเป็นผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก แต่ไม่อาจพูดเช่นเดียวกันนี้ได้กับความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือได้ จากการวิเคราะห์ของเรา หากไม่นับ DTAC แล้วความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความเร็วในการอัพโหลด 4G ไม่ลดลงก็คงที่สำหรับผู้ให้บริการทั้งสามราย อย่างน้อยก็ในปัจจุบันที่ประเทศไทยดูจะยึดมั่นต่อการขยับขยายการเข้าถึง LTE มากกว่าการให้บริการการเชื่อมต่อบรอดแบนด์บนมือถือที่แข็งแกร่ง

บทนำ

ประเทศไทยได้ดำเนินการยกระดับแผนความพร้อมในการให้บริการ 4G ระดับโลกอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ด้วยการทำให้การเชื่อมต่อ LTE ครอบคลุมภาย ในประเทศ แต่ความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือกลับไม่เป็นไปตามนั้น. ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดนั้นไม่คงที่ก็น้อยลงในกลุ่มผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยมีข้อยกเว้นที่รู้กันดีอยู่หนึ่งข้อ แต่ก็มีสัญญาณบางประการที่แนวโน้มดังกล่าวอาจจะกลับกัน คะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ DTAC ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้บริการหนึ่งรายที่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อของผู้ใช้งาน การทำเช่นนี้อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันที่ AIS และ TrueMove จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเร็วมาตรฐานของผู้ใช้งานด้วย (คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

ตารางรางวัล Opensignal

รางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ ประเทศไทย, Thailand
พฤษภาคม 2019, Thailand Report
การเข้าถึง 4G
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ผู้ชนะรางวัล Mobile Experience Awards Winners
พฤษภาคม 2019, Thailand
การเข้าถึง 4G
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ผู้รับรางวัล Mobile Experience Awards ร่วม
พฤษภาคม 2019, Thailand
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ภาพรวม

คลิกที่ป้ายกำกับมาตรวัดข้างล่างนี้เพื่อชมตัวอย่าง
การเข้าถึง 4G
% ของเวลา
AIS
89.9
TrueMove
87.2
DTAC
86.7
0 22.5 45 67.5 90
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

การเข้าถึง 4G

ระดับการเข้าถึง 4G ในประเทศไทยยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ รายงานฉบับล่าสุด ของเรา เราได้บันทึกความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งสองราย โดยคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G ของ DTAC เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 86.7% ในขณะที่คะแนนของ TrueMove เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 87.2% แต่ความพร้อมในการให้บริการ 4G ของ AIS ยังคงคงที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 89.9% แต่ด้วยคะแนนที่สูงจากตัวชี้วัดนี้ทำให้ AIS ยังคงรักษาอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับความพร้อมในการให้บริการของเราเอาไว้ได้

การเข้าถึง 4G
% ของเวลา
AIS
89.9
TrueMove
87.2
DTAC
86.7
0 22.5 45 67.5 90
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายในประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ระดับ 90% ซึ่งจะสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการพัฒนาบรอดแบนด์บนมือถือของประเทศ ผู้ให้บริการทั่วโลกที่มีความพร้อมในการให้บริการเกิน 90% มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยี LTE รายแรก ๆ และมีการใช้งาน 4G ที่สมบูรณ์มากเมื่อใช้งานในครั้งแรก โดยสรุปคาดว่า ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก

ประสบการณ์รับชมวิดีโอ

ประสบการณ์วิดีโอบนมือถือของผู้บริโภคในประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการรายใดทำคะแนนโดดเด่นเป็นที่น่าพอใจในหมวดหมู่นี้ DTAC และ TrueMove ได้รับรางวัลประสบการณ์วิดีโอของเราร่วมกัน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายมีคะแนนสูงกว่า 47 คะแนนจาก การประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนน ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการทั้งสองรายถูกจัดอันดับอยู่ในคุณภาพการรับชมวิดีโอระดับปานกลาง (40-55) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่ช้ากว่าปกติและมักจะกระตุกระหว่างเล่นวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิดีโอที่มีความคมชัดสูง อย่างไรก็ตาม AIS จัดอยู่ในคุณภาพการรับชมวิดีโอระดับต่ำ (0-40) ด้วยคะแนน 37.5 คะแนน ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่นานและมักจะกระตุกบ่อยครั้งเมื่อเล่นวิดีโอที่มีความคมชัดทั้งสูงและต่ำ

ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
37.5
TrueMove
48.1
DTAC
47.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
มาตรวัดประกอบ
คะแนน 0-100 แต้ม
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4G
43.7 (± 0.52) 54.2 (± 0.57) 54.2 (± 0.64)
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 3G
23.7 (± 0.89) 32.6 (± 1.03) 30.7 (± 1.30)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Limited
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4G คะแนน 0-100 แต้ม
44 (± 0.52)
54 (± 0.57)
54 (± 0.64)
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ 3G คะแนน 0-100 แต้ม
24 (± 0.89)
33 (± 1.03)
31 (± 1.30)
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Inc.

เมื่อเราดูที่การเชื่อมต่อ 4G เพียงอย่างเดียว เราจะเห็นว่าประสบการณ์วิดีโอของผู้ให้บริการทั้งสามรายดีขึ้นอย่างชัดเจน แม้ว่าคะแนนประสบการณ์วิดีโอ 4G ของ TrueMove และ DTAC ที่ 54.2 คะแนนเท่ากันยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับผู้ให้บริการทั้งสองรายให้อยู่ในคุณภาพการรับชมวิดีโอระดับดี (55-65) ได้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม AIS ได้ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์วิดีโอระดับปานกลางเช่นเดียวกันกับคู่แข่ง เมื่อเราดูเฉพาะการทดสอบ 4G เท่านั้น

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

สำหรับ รายงานฉบับล่าสุดจำนวนมาก TrueMove ได้ผ่านเกณฑ์ด้านความเร็วของเรา แต่ในปีที่ผ่านมา เราได้ติดตามผลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากคู่แข่งอย่าง DTAC จากช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าสุดของเรา การพัฒนาของ DTAC ในตัวชี้วัดนี้มีมากพอที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ คะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ DTAC เพิ่มขึ้น 1.1 Mbps เป็น 7.6 Mbps ในขณะที่คะแนนของ TrueMove ลดลงอย่างมาก โดยทั้งสองปัจจัยนี้พลักดันให้ DTAC กลายเป็นอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของเรา ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ DTAC เห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาความพร้อมในการให้บริการ 4G แต่ DTAC เองก็ยังลงทุนกับศักยภาพเครือข่าย LTE ด้วยการเปิดใช้งานบริการ 4G รูปแบบใหม่ ในคลื่นความถี่ 2300 MHz อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2018 ของ DTAC บริษัทได้เปิดใช้งานฐานสถานีใหม่มากกว่า 12,000 สถานีที่รองรับคลื่นความถี่ใหม่นี้ ในขณะที่คะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ TrueMove นั้นลดลงเล็กน้อยและไม่ได้ส่งสัญญาณที่มีนัยสำคัญต่อการลดลงของศักยภาพในการให้บริการของ TrueMove แพ็คเกจเครือข่ายมือหลายแบบ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความเร็วก็จะต่างกันออกไป โดยข้อจำกัดเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะจำกัดความเร็วมาตรฐานสำหรับฐานผู้ใช้งานของเรา

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
คะแนน Mbps
AIS
4.3
TrueMove
7.0
DTAC
7.6
0 2.5 5 7.5 10
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G
5.5 (± 0.09) 8.5 (± 0.12) 9.7 (± 0.16)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G
1.6 (± 0.03) 3.0 (± 0.05) 2.3 (± 0.05)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
5 (± 0.09)
9 (± 0.12)
10 (± 0.16)
ความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
2 (± 0.03)
3 (± 0.05)
2 (± 0.05)
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Inc.

เราเห็นว่าความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงช้าอยู่ จากการแยกย่อยตัวชี้วัดการดาวน์โหลดของเราด้วยเทคโนโลยี ไม่มีผู้ให้บริการแม้แต่รายเดียวที่มีการเชื่อมต่อการดาวน์โหลด 4G เฉลี่ยที่เร็วกว่า 10 Mbps จากการวิเคราะห์ของเรา ความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่ยังคงช้าอยู่ของประเทศไทยควรถูกจัดให้เป็นวาระสำคัญ นอกจาก DTAC แล้ว ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและความเร็วในการดาวน์โหลด 4G มีแนวโน้มลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนนี้ อุตสาหกรรมมือถือในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญต่อการให้บริการการเข้าถึง 4G แก่ผู้บริโภคมากกว่าความเร็วในการเชื่อมต่ออย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของ DTAC ในช่วงที่ผ่านมาอาจกระตุ้นให้ผู้บริการรายอื่นหันมาทำตามก็เป็นได้

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด

แม้ TrueMove อาจจะเสียตำแหน่งในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด แต่ก็ไม่มีข้อกังขาเลยในการเป็นที่หนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด ภาพรวมความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 Mbps นั้นมีคะแนนสูงกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอีกสองราย

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
คะแนน Mbps
AIS
2.5
TrueMove
5.9
DTAC
2.5
0 1.875 3.75 5.625 7.5
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
มาตรวัดประกอบ
คะแนน Mbps
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 4G
3.2 (± 0.05) 7.5 (± 0.06) 3.1 (± 0.04)
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 3G
0.7 (± 0.02) 1.7 (± 0.03) 1.0 (± 0.03)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Limited
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 4G คะแนน Mbps
3 (± 0.05)
8 (± 0.06)
3 (± 0.04)
ความเร็วในการอัพโหลดด้วย 3G คะแนน Mbps
1 (± 0.02)
2 (± 0.03)
1 (± 0.03)
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Inc.

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษของคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดของ TrueMove นั่นคือมีคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ลดลงเพียง 1 Mb แต่ TrueMove กลับกำลังให้บริการการเชื่อมต่อที่เกือบจะมีความเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจซึ่งทำให้เห็นว่าความเร็วในการอัพโหลดนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความเร็วในการดาวน์โหลด แม้จะอยู่ในระดับเครือข่ายมือถือที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกก็ตาม สมมติฐานหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือขณะที่ TrueMove จำกัดความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในบางแพ็คเกจ เป็นไปได้ว่าบริษัทไม่จำกัดความเร็วในการอัพโหลดซึ่งอาจสร้างความสมดุลระหว่างการเชื่อมต่อสำหรับการอัพโหลดและการดาวน์โหลด ด้วยเหตุผลนี้เองการอัพโหลดที่เร็วกว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างมากต่อ TrueMove เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป โซเชียลมีเดียและแอพการรับส่งวิดีโอจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อการอัพโหลดที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้สร้างเนื้อหาเองอีกด้วย

ประสบการณ์ด้านความหน่วง

รางวัลประสบการณ์ด้านความหน่วงของเรายังตกเป็นของ TrueMove อีกด้วย เวลาในการตอบโต้ภาพรวมเครือข่ายที่ 40.3 มิลลิวินาทีไม่ได้ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีแค่ในประเทศไทย แต่ยังถือเป็นคะแนนที่ดีมากในระดับโลกอีกด้วย หลายประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน 4G ที่ก้าวหน้าอย่างมากกำลังทำคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงให้ได้ที่ 30 มิลลิวินาทีหรือต่ำกว่านั้น TrueMove เองยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็มีการพัฒนาที่มากกว่าคู่แข่งและผู้ให้บริการรายอื่นจำนวนมากในกลุ่มตลาดมือถือด้วยการเติบโตอย่างเต็มที่มากกว่า

ประสบการณ์ด้านความหน่วง
คะแนน ms ค่าความหน่วง (Latency) ยิ่งน้อยก็ยิ่งดี
AIS
49.8
TrueMove
40.3
DTAC
50.1
0 13.75 27.5 41.25 55
ในวงเล็บนี้ แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
มาตรวัดประกอบ
คะแนน ms
ความหน่วง 4G
43.5 (± 0.13) 33.6 (± 0.11) 43.0 (± 0.17)
ความหน่วง 3G
64.0 (± 0.58) 57.5 (± 0.52) 67.5 (± 0.84)
ค่าตัวเลข (+/-) แสดงถึงช่วงความมั่นใจ
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Limited
ความหน่วง 4G คะแนน ms
44 (± 0.13)
34 (± 0.11)
43 (± 0.17)
ความหน่วง 3G คะแนน ms
64 (± 0.58)
57 (± 0.52)
68 (± 0.84)
Mobile Network Experience Report | พฤษภาคม 2019 | © Opensignal Inc.

ทั้ง AIS และ DTAC มีคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงประมาณ 10 มิลลิวินาทีตามหลังอันดับหนึ่งอยู่ ตัวชี้วัดนี้อาจถือเป็นเกณฑ์แบ่งแยกทางการแข่งขันอีกหนึ่งประการสำหรับ TrueMove เนื่องจากผู้บริโภคในไทยชื่นชอบวิดีโอแชทและแอพการติดต่อสื่อสารเชิงสังคมแบบเรียลไทม์อื่น ๆ ด้านความหน่วงที่ช้าลงหมายถึงความล่าช้าในการโทรหรือแชท ดังนั้นคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงที่ดีขึ้นจะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานมือถือที่ดีขึ้นในหลายบริการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมากบนสมาร์ทโฟน

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการแยกย่อยตามภูมิภาคของเรา เราเปรียบเทียบห้าพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ในเชิงการแข่งขัน ภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำคะแนนได้ดีในทุกตัวชี้วัดของเรา ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูงกว่าในพื้นที่อื่น ผู้ให้บริการทั้งสามรายในประเทศไทยจัดอยู่ในประสบการณ์วิดีโอในระดับปานกลาง และคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงก็ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามสำหรับความพร้อมในการให้บริการ 4G เรามองว่าพื้นที่นี้มีคะแนนที่น่าพอใจมากที่สุด โดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงกว่า 90% ในภาคกลางของประเทศไทย

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับรางวัลระดับภูมิภาคของเรานั้นสะท้อนผลการดำเนินงานระดับชาติที่เป็นวงกว้าง AIS ชนะรางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเราในทุกพื้นที่ ขณะที่ TrueMove ชนะ 5 รางวัลสำหรับประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดและ 4 รางวัลสำหหรับประสบการณ์ด้านความหน่วง ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย TrueMove เป็นอันดับหนึ่งสำหรับรางวัลประสบการณ์วิดีโอโดยปราศจากคู่แข่ง แต่ในอีกสี่ภูมิภาค DTAC และ TrueMove มีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่สองเมื่อเราดูผลลัพธ์ในระดับประเทศ เราพบว่าประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นมีการแข่งขันสูงที่สุด DTAC ชนะอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ แต่ในอีกสี่ภูมิภาคที่เหลือกลับไม่สามารถเอาชนะ TrueMove ได้ในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

เลือกภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดย่อยของภูมิภาคนั้น

Central

การเข้าถึง 4G
ใน Central
คะแนน %
AIS
92.4
TrueMove
90.4
DTAC
90.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน Central
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
44.3
TrueMove
53.2
DTAC
50.5
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
6.2
TrueMove
8.2
DTAC
9.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน Central
คะแนน Mbps
AIS
4.1
TrueMove
6.7
DTAC
2.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน Central
คะแนน ms
AIS
41.2
TrueMove
34.7
DTAC
44.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ

East

การเข้าถึง 4G
ใน East
คะแนน %
AIS
90.6
TrueMove
87.1
DTAC
85.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน East
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
38.7
TrueMove
45.6
DTAC
45.1
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
4.6
TrueMove
6.4
DTAC
6.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน East
คะแนน Mbps
AIS
2.4
TrueMove
5.7
DTAC
2.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน East
คะแนน ms
AIS
46.2
TrueMove
35.2
DTAC
46.7
ดาวน์โหลดรูปภาพ

North

การเข้าถึง 4G
ใน North
คะแนน %
AIS
87.0
TrueMove
84.7
DTAC
83.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน North
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
37.5
TrueMove
45.5
DTAC
47.9
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
4.2
TrueMove
6.9
DTAC
6.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน North
คะแนน Mbps
AIS
2.5
TrueMove
5.8
DTAC
2.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน North
คะแนน ms
AIS
53.1
TrueMove
47.2
DTAC
57.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ

North East

การเข้าถึง 4G
ใน North East
คะแนน %
AIS
88.0
TrueMove
84.5
DTAC
80.6
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน North East
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
29.9
TrueMove
42.9
DTAC
42.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน North East
คะแนน Mbps
AIS
2.6
TrueMove
5.8
DTAC
6.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน North East
คะแนน Mbps
AIS
1.0
TrueMove
5.1
DTAC
2.0
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน North East
คะแนน ms
AIS
57.4
TrueMove
41.2
DTAC
57.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ

South

การเข้าถึง 4G
ใน South
คะแนน %
AIS
88.2
TrueMove
83.1
DTAC
84.3
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์รับชมวิดีโอ
ใน South
คะแนน 0-100 แต้ม
AIS
32.8
TrueMove
45.0
DTAC
46.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
3.3
TrueMove
6.6
DTAC
6.4
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด
ใน South
คะแนน Mbps
AIS
1.9
TrueMove
5.2
DTAC
2.2
ดาวน์โหลดรูปภาพ
ประสบการณ์ด้านความหน่วง
ใน South
คะแนน ms
AIS
57.2
TrueMove
55.8
DTAC
55.8
ดาวน์โหลดรูปภาพ
เรียนรู้เพิ่มเติม

Opensignal วัดผลประสบการณ์จริงของผู้ใช้บนเครือข่ายมือถือในที่ที่พวกเขาเดินทาง ทำงานและอยู่อาศัย

เรายังคงพัฒนากระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ดังนั้นการเทียบผลกับรายงานในอดีตนั้นควรถือเป็นบ่งชี้ท่านั้น

สำหรับทุกๆมาตรวัด เราได้ทำการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติและระบุไว้บนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นซ้อนทับกันผลลัพธ์ของเรานั้นใกล้เคียงกันเกินกว่าจะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะ ในกรณีเหล่านี้ เราจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการเสมอกันด้านสถิติ ด้วยเหตุผลนี้ในมาตรวัดบางประเภทจึงมีผู้ชนะหลายราย

ในกราฟแบบแท่งเราจะแสดงช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตบนทั้งสองฝั่งของกราฟและในแผนภาพเสริมเราจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ

Subscribe to our newsletter and get our latest reports and analyses delivered right to your inbox every 2 weeks. We will not share your email address with third parties.

Journalists, please retain the Opensignal logo and copyright
(© Opensignal Limited) information when using this image.

This image may not be used for any commercial purpose, including use in advertisements or other promotional content, without prior written consent.

สำหรับทุกมาตรวัดที่เราได้คำนวนจะมีช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติระบุอยู่ เมื่อช่วงความเขื่อมั่นนั้นทับซ้อนกัน ผลลัพธ์ของเรานั้นถือว่าใกล้เคียงกันเกินกว่าจะประกาศผู้ชนะได้ ในกรณีนี้เราจะแสดงว่าเป็นการเสมอกันทางสถิติ ด้วยเหตุผลนี้ในบางเกณฑ์วัดจะมีผู้ชนะมากกว่า 1 ราย

ในกราฟแบบแท่งของเรา เราแสดงช่วงความเชื่อมั่นบนของทั้งสองด้านของกราฟ

ในแผนภาพเสริมเราจะแสดงค่าบนช่วงความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขบวกและลบ

เพราะเหตุใดช่วงความมั่นใจจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ

Subscribe to our Newsletter

and receive Opensignal reports in your email

About our Newsletter