การปรับปรุงเครือข่ายมือถือ: ประเทศไทย (เมษายน 2561)

เป็นเวลาหกเดือนแล้วนับตั้งแต่ Opensignal ได้เผยแพร่รายงานสถานะเครือข่ายมือถือของประเทศไทย เป็นครั้งแรก แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้ให้บริการในประเทศไทยก็ได้ขยายการเข้าถึงเครือข่าย 4G ของตนอยู่เสมอ ในการปรับปรุงเครือข่ายมือถือของประเทศไทยครั้งแรกนั้น เราได้ฟื้นฟูตัววัดซึ่งคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงทางสมรรถนะ 3G และ 4G ของเครือข่าย AIS, DTAC และ TrueMove (คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

  • การเข้าถึงเครือข่าย 4G ในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบการก้าวกระโดดในผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายเรื่องตัววัดความพร้อมใช้งาน 4G นับแต่รายงานก่อนหน้าของเรา แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้คือเครือข่ายของ DTAC ที่ความพร้อมใช้งานมีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 9% ในเวลา 6 เดือน ทำให้คะแนนพุ่งไปถึง 84% อย่างไรก็ตาม รางวัลความพร้อมใช้งาน 4G ของ Opensignal ก็ตกเป็นของ TrueMove ผู้ทดสอบของเราพบสัญญาณเครือข่าย LTE ของ TrueMove ได้ถึง 94.7% จากการค้นหาทั้งหมด
  • การค้นหาสัญญาณ 4G ในประเทศไทยนั้นแทบไม่เป็นปัญหา แต่การเชื่อมต่อ 4G อันรวดเร็วนั้นก็ยังคงพบได้ยากอยู่ ในผลการทดสอบล่าสุดของเรา ผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายให้ความเร็ว LTE เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเครือข่ายมือถือทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 16.9 Mbps จากรายงานสถานะ LTE ล่าสุด แต่ข่าวดีคือความเร็วนั้นก็มีการพัฒนาขึ้น ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้ง AIS และ TrueMove ได้เพิ่มความเร็ว 4G ของตนขึ้นเล็กน้อยภายในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และ TrueMove ก็ได้ครองรางวัลผู้ชนะในด้านความเร็ว 4G ด้วยอัตราการดาวน์โหลด LTE เฉลี่ยที่ 11.6 Mbps นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายก็มีการพัฒนาความเร็วโดยรวมที่ทดสอบแล้วขึ้น ในขณะที่การใช้งาน 4G ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
  • TrueMove นั้นทั้งเสมอและชนะรางวัลระดับชาติจาก Opensignal และความครอบคลุมในระดับภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ในรายงานก่อนหน้าของเรา TrueMove ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูสีจาก AIS และ DTAC ในการวัดความเร็ว 4G ระดับภูมิภาคของเรา แต่ในรายงานปัจจุบันนั้น TrueMove ก็ได้คว้าชัยชนะด้านความเร็ว 4G ไปถึง 4 ภูมิภาคจากทั้งสิ้น 5 ภูมิภาค TrueMove ยังคงมี 4G latency ที่สูงกว่า DTAC อย่างยิ่ง จึงได้คว้ารางวัลเวลาการตอบสนองเครือข่ายระดับชาติถึง 3 ภูมิภาคจากทั้งสิ้น 5 ภูมิภาคอีกด้วย

ตารางรางวัล Opensignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม เวลาแฝง: 4G เวลาแฝง: 3G ความพร้อมให้บริการ: 4G

AIS

medal

DTAC

medal medal

TrueMove

medal medal medal medal medal medal

ทดสอบเครือข่ายของคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายงานของเรา

เพลิดเพลินกับรายงานของเราใช่ไหม? การวิเคราะห์ทั้งหมดของเรานั้นมาจากการวัดค่าจริงซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้เครือข่ายมือถือหลายล้านราย ไม่มีการจำลองสถานการณ์ ไม่มีการประมาณค่า: มีเพียงประสบการณ์จริงเท่านั้น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ LTE แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ 3G แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่พบโดยผู้ใช้ OpenSignal ทั้งในเครือข่าย 3G และ 4G ความเร็วโดยรวมไม่ได้พิจารณาเฉพาะความเร็ว 3G และ LTE เท่านั้น แต่ยังพิจารณาความพร้อมให้บริการของเทคโนโลยีเครือข่ายแต่ละเทคโนโลยี ผู้ให้บริการที่มีความพร้อมให้บริการ LTE ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะมีค่าความเร็วโดยรวมต่ำกว่า เนื่องจากลูกค้าของพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G ที่ช้ากว่า

เวลาแฝง: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย LTE แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

เวลาแฝง: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย 3G แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

ความพร้อมให้บริการ: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงสัดส่วนเวลาที่ผู้ใช้ OpenSignal มีการเชื่อมต่อ LTE ที่พร้อมให้บริการสำหรับพวกเขาในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายของผู้ให้บริการ เป็นการวัดค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่าย 4G ได้บ่อยเพียงใด แทนที่จะเป็นการวัดความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์หรือประชากร

ประสิทธิภาพระดับภูมิภาค

แผนภูมินี้แสดงผู้ชนะระดับภูมิภาคในแต่ละประเภทที่ได้รับการวัดค่าโดย Opensignal คลิกที่ไอคอนเพื่อดูกราฟอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมถึงตัวชี้วัดของโอเปอเรเตอร์แต่ละรายในภูมิภาคนั้น ๆ

คำอธิบายแผนภูมิ: AIS TrueMove DTAC
ภูมิภาค ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม เวลาแฝง: 4G ความพร้อมให้บริการ: 4G
Central
East
North
North East
South

Some graph here

graph here

legend goes here

กระบวนวิธีของเรา

Opensignal วัดประสบการณ์จริงของผู้ใช้ที่มีต่อเครือข่ายมือถือขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตประจำวัน ทุก ๆ วันเรารวบรวมผลการวัดค่าผู้ใช้กว่า 3 พันล้านครั้งจากสมาร์ทโฟนหลายสิบล้านเครื่องทั่วโลก

การวัดค่าของเรานั้นเก็บรวบรวมทุกชั่วโมงในทุกวันของปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ รวมถึงในอาคารและนอกอาคาร ในเมืองและชนบท ทุกหนทุกแห่ง โดยวิเคราะห์จากการวัดค่าบนอุปกรณ์ซึ่งบันทึกจากสถานที่ที่สมาชิกพักอาศัย ทำงาน และเดินทางจริง เรารายงานการได้รับบริการเครือข่ายมือถือจากประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจริง

สำหรับรายงานฉบับนี้ 1,104,675,335 จุดข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมจาก117,309 ผู้ใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ: 2018-01-01 - 2018-03-31.

เราปรับวิธีกระบวนการวัดค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้เครือข่ายมือถือให้ดีที่สุด ดังนั้นการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับรายงานในอดีตนั้นควรพิจารณาเป็นข้อมูลบ่งชี้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวมรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลโปรดดูที่ หน้ากระบวนการวัดค่า.

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราจะคำนวณค่าของช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ และแปลงเป็นกราฟออกมา เมื่อช่วงความเชื่อมั่นทับซ้อนกับตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่เราวัดนั้นอาจมีความใกล้เคียงกันเกินกว่าที่จะประกาศผู้ชนะในหมวดนั้น ๆ ในกรณีนี้เราจะแสดงผลลัพธ์ในเชิงสถิติ และด้วยเหตุนี้ในตัวชี้วัดบางตัวจึงมีผู้ให้บริการที่ชนะหลายราย

Opensignal Limited สงวนลิขสิทธิ์รายงานนี้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งข้อมูล เนื้อหา กราฟและการวิเคราะห์ทั้งหมด รายงานถูกจัดทำโดย Opensignal Limited ไม่อนุญาตให้มีการอ้างอิง ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์ใด ๆ (รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ) โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

Sign up to our newsletter to receive the latest Opensignal reports in your inbox