การปรับปรุงเครือข่ายมือถือ: ประเทศไทย (เมษายน 2561)

เป็นเวลาหกเดือนแล้วนับตั้งแต่ Opensignal ได้เผยแพร่รายงานสถานะเครือข่ายมือถือของประเทศไทย เป็นครั้งแรก แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้ให้บริการในประเทศไทยก็ได้ขยายการเข้าถึงเครือข่าย 4G ของตนอยู่เสมอ ในการปรับปรุงเครือข่ายมือถือของประเทศไทยครั้งแรกนั้น เราได้ฟื้นฟูตัววัดซึ่งคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงทางสมรรถนะ 3G และ 4G ของเครือข่าย AIS, DTAC และ TrueMove (คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

  • การเข้าถึงเครือข่าย 4G ในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบการก้าวกระโดดในผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายเรื่องตัววัดความพร้อมใช้งาน 4G นับแต่รายงานก่อนหน้าของเรา แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้คือเครือข่ายของ DTAC ที่ความพร้อมใช้งานมีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 9% ในเวลา 6 เดือน ทำให้คะแนนพุ่งไปถึง 84% อย่างไรก็ตาม รางวัลความพร้อมใช้งาน 4G ของ Opensignal ก็ตกเป็นของ TrueMove ผู้ทดสอบของเราพบสัญญาณเครือข่าย LTE ของ TrueMove ได้ถึง 94.7% จากการค้นหาทั้งหมด
  • การค้นหาสัญญาณ 4G ในประเทศไทยนั้นแทบไม่เป็นปัญหา แต่การเชื่อมต่อ 4G อันรวดเร็วนั้นก็ยังคงพบได้ยากอยู่ ในผลการทดสอบล่าสุดของเรา ผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายให้ความเร็ว LTE เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเครือข่ายมือถือทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 16.9 Mbps จากรายงานสถานะ LTE ล่าสุด แต่ข่าวดีคือความเร็วนั้นก็มีการพัฒนาขึ้น ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้ง AIS และ TrueMove ได้เพิ่มความเร็ว 4G ของตนขึ้นเล็กน้อยภายในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และ TrueMove ก็ได้ครองรางวัลผู้ชนะในด้านความเร็ว 4G ด้วยอัตราการดาวน์โหลด LTE เฉลี่ยที่ 11.6 Mbps นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายก็มีการพัฒนาความเร็วโดยรวมที่ทดสอบแล้วขึ้น ในขณะที่การใช้งาน 4G ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
  • TrueMove นั้นทั้งเสมอและชนะรางวัลระดับชาติจาก Opensignal และความครอบคลุมในระดับภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ในรายงานก่อนหน้าของเรา TrueMove ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูสีจาก AIS และ DTAC ในการวัดความเร็ว 4G ระดับภูมิภาคของเรา แต่ในรายงานปัจจุบันนั้น TrueMove ก็ได้คว้าชัยชนะด้านความเร็ว 4G ไปถึง 4 ภูมิภาคจากทั้งสิ้น 5 ภูมิภาค TrueMove ยังคงมี 4G latency ที่สูงกว่า DTAC อย่างยิ่ง จึงได้คว้ารางวัลเวลาการตอบสนองเครือข่ายระดับชาติถึง 3 ภูมิภาคจากทั้งสิ้น 5 ภูมิภาคอีกด้วย

รายงานข้อเท็จจริง

1,104,675,335
การวัดค่า
117,309
อุปกรณ์ทดสอบ
2018-01-01 - 2018-03-31
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
Thailand
สถานที่รายงาน

ตารางรางวัล Opensignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม เวลาแฝง: 4G เวลาแฝง: 3G ความพร้อมให้บริการ: 4G

AIS

medal

DTAC

medal medal

TrueMove

medal medal medal medal medal medal
/sites/opensignal-com/files

ทดสอบเครือข่ายของคุณและรวมไว้ในรายงานของเรา

เพลิดเพลินกับรายงานของเราใช่ไหม? การวิเคราะห์ทั้งหมดของเรานั้นมาจากการวัดค่าจริงซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้เครือข่ายมือถือหลายล้านราย ไม่มีการจำลองสถานการณ์ ไม่มีการประมาณค่า: มีเพียงประสบการณ์จริงเท่านั้น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ LTE แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ 3G แต่ละราย ที่วัดค่าจากผู้ใช้ OpenSignal

ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม

ตัวชี้วัดนี้แสดงความเร็วการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่พบโดยผู้ใช้ OpenSignal ทั้งในเครือข่าย 3G และ 4G ความเร็วโดยรวมไม่ได้พิจารณาเฉพาะความเร็ว 3G และ LTE เท่านั้น แต่ยังพิจารณาความพร้อมให้บริการของเทคโนโลยีเครือข่ายแต่ละเทคโนโลยี ผู้ให้บริการที่มีความพร้อมให้บริการ LTE ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะมีค่าความเร็วโดยรวมต่ำกว่า เนื่องจากลูกค้าของพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G ที่ช้ากว่า

เวลาแฝง: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย LTE แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

เวลาแฝง: 3G

ตัวชี้วัดนี้แสดงเวลาแฝงเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย 3G แต่ละรายจากที่วัดค่าโดยผู้ใช้ OpenSignal เวลาแฝงถูกวัดค่าในหน่วยมิลลิวินาที เป็นประสบการณ์การล่าช้าของข้อมูลที่วิ่งไปและกลับผ่านเครือข่าย คะแนนที่น้อยในตตัวชี้วัดนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่ตอบสนองรวดเร็วกว่า

ความพร้อมให้บริการ: 4G

ตัวชี้วัดนี้แสดงสัดส่วนเวลาที่ผู้ใช้ OpenSignal มีการเชื่อมต่อ LTE ที่พร้อมให้บริการสำหรับพวกเขาในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายของผู้ให้บริการ เป็นการวัดค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่าย 4G ได้บ่อยเพียงใด แทนที่จะเป็นการวัดความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์หรือประชากร

ผลการดำเนินงานของภูมิภาค

แผนภูมินี้แสดงผู้ชนะในภูมิภาคในแต่ละประเภทที่ OpenSignal วัดค่า คลิกที่ไอคอนเพื่อดูกราฟรายละเอียดเพิ่มเติมที่แสดงตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายในภูมิภาคนั้นๆ

คำอธิบายแผนภูมิ: AIS TrueMove DTAC
ภูมิภาค ความเร็วการดาวน์โหลด: 4G ความเร็วการดาวน์โหลด: โดยรวม เวลาแฝง: 4G ความพร้อมให้บริการ: 4G
Central
East
North
North East
South

Some graph here

graph here

legend goes here

กระบวนวิธีของเรา

OpenSignal วัดประสบการณ์จริงของผู้บริโภคที่มีต่อเครือข่ายมือถือขณะที่พวกเขาออกไปใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง เรารวบรวมผลการวัดค่ากว่า 3 พันล้านครั้งทุกวัน จากสมาร์ทโฟนหลายสิบล้านเครื่องทั่วโลก

การวัดค่าของเรานั้นเก็บรวบรวมตลอดทุกชั่วโมงของวัน ทุกวันของปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ รวมถึงในอาคารและนอกอาคาร ในเมืองและชนบท และทุกหนทุกแห่ง โดยการวิเคราะห์การวัดค่าในอุปกรณ์ซึ่งบันทึกจากสถานที่ที่ผู้บอกรับสมาชิกอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยวจริง เรารายงานบริการเครือข่ายมือถือในลักษณะที่ผู้ใช้สัมผัสจริง

สำหรับรายงานฉบับนี้ 1,104,675,335 จุดข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมจาก117,309 ผู้ใช้ระหว่างช่วงเวลา: 2018-01-01 - 2018-03-31.

เราปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่มีต่อเครือข่ายมือถืออย่างดีที่สุด ดังนั้นการเปรียบเทียบผลกับรายงานในอดีตนั้นควรพิจารณาเป็นข้อมูลบ่งชี้เท่านั้น สำหรับข้อมูลวิธีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเรา โปรดดู หน้ากระบวนวิธี.

สำหรับตัวชี้วัดทุกตัว เราจะคำนวณค่าช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ และพล็อตลงบนกราฟ เมื่อช่วงความเชื่อมั่นทับซ้อนกับตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่เราวัดนั้นอาจใกล้กันเกินกว่าที่จะประกาศผู้ชนะในหมวดหมู่ใดๆ ในกรณีเหล่านั้น เราจะแสดงการเสมอกันในทางสถิติ ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดบางตัวจึงมีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ชนะหลายราย

Opensignal Limited สงวนความเป็นเจ้าของของรายงานนี้รวมถึงสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูล เนื้อหา กราฟและการวิเคราะห์ทั้งหมด รายงานที่สร้างโดย Opensignal Limited จะต้องไม่มีการอ้างอิง ทำซ้ำ แผยแพร่ ตีพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์ใดๆ (รวมถึงการใช้ในโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่นๆ) โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

Subscribe to our Newsletter

and receive Opensignal reports in your email

About our Newsletter