ทำความเข้าใจกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือ: ตัวชี้วัดของ Opensignal หมายถึงอะไรบ้าง

ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่แกนหลักของ Opensignal อธิบายตัววัดค่าที่เราใช้ว่าแต่ละตัวมีความหมาย และบทบาทอย่างไรในการวัดระดับประสบการณ์ในในโลกแห่งความจริงของเครือข่ายมือถือตามที่ผู้ใช้เห็น.

เราเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรกอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลนับพันล้านรายการจากการใช้งานอุปกรณ์กว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลก ทุกชั่วโมง ทั้งวัน ตลอดสัปดาห์ จากทุกหนแห่งที่ผู้คนใช้ชีวิต ทำงาน และท่องเที่ยว โดยไม่จำลองข้อมูล ไม่คาดการณ์ ไม่ตั้งสมมุติฐานเพื่อทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลของเราล้วนมาจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนจริง และเรารายงานประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายจริง ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะใช้ที่บ้านหรือนอกบ้าน หรือใช้งานในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือกำลังเดินป่าอยู่ก็ตาม.

ข้อมูลมากมายที่เราเก็บรวบรวมได้มาจากการทดสอบอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำให้เราสามารถรายงานประสบการณ์จริงของผู้ใช้มือถือในขนาดที่ใหญ่และมีความถี่สูงสุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การทดสอบอัตโนมัติเหล่านี้ดำเนินการโดยการสุ่มเวลา ดังนั้นจึงสามารถแสดงประสบการณ์ทั่วไปของผู้ใช้ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

ประสบการณ์วิดีโอ - การวัดค่าการสตรีมวิดีโอในโลกความจริง

ตัวชี้วัดประสบการณ์วิดีโอของ Opensignal จะประเมินคุณภาพของวิดีโอที่สตรีมไปยังอุปกรณ์มือถือ โดยการวัดสตรีมวิดีโอจริงบนเครือข่าย 3G และ 4G ซึ่งตัวชี้วัดนี้ได้มาจากวิธีการที่สหพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) พัฒนาขึ้นจากการศึกษาอย่างละเอียดของรายงานที่ได้รับจากผู้ใช้โดยตรง ทำให้ได้ผลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางเทคนิค รวมถึงคุณภาพของภาพ ระยะเวลาในการโหลดวิดีโอและอัตราการหยุดนิ่งของวิดีโอ ในการคำนวณประสบการณ์วิดีโอนี้ เราวัดค่าการสตรีมวิดีโอโดยตรงจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง และใช้วิธีการของ ITU เพื่อหาค่าประสบการณ์วิดีโอโดยรวมจากผู้ให้บริการแต่ละราย โดยเริ่มจาก 0 ถึง 100 วิดีโอต่าง ๆ ที่อยู่ในการทดสอบจะประกอบด้วยความละเอียด และการสตรีมโดยตรงจากผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายราย

ช่วงคะแนนด้านล่างสามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบคะแนนประสบการณ์วิดีโอจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้:

 • 75 หรือสูงกว่า ยอดเยี่ยม: ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคงที่สม่ำเสมอ สอดคล้องกันทั้งจากผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ และความละเอียดที่ทดสอบ ด้วยเวลาโหลดที่รวดเร็ว และแทบไม่มีการหยุดนิ่งของวิดีโอเกิดขึ้น
 • 65 < 75 ดีมาก: เวลาโหลดโดยทั่วไปเร็ว มีการหยุดนิ่งเป็นครั้งคราว ประสบการณ์ที่ได้รับของผู้ใช้ทั้งหมด หรือผู้ให้บริการ หรือความคมชัดของวิดีโออาจมีความไม่คงที่บ้างเล็กน้อย
 • 55 < 65 ดี:  ประสบการณ์ไม่คงที่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะเป็นวิดีโอที่มาจากผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิดีโอความคมชัดสูง ประกอบกับใช้เวลาในการโหลดนานจนสังเกตได้ชัด และวิดีโอหยุดนิ่งเป็นเรื่องปกติ
 • 40 < 55 ปานกลาง:  ประสบการณ์ไม่ค่อยดีทั้งจากวิดีโอความคมชัดสูง (ใช้เวลาโหลดช้ามาก และมีการหยุดนิ่งนาน) หรือทั้งจากผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งบางราย แต่สำหรับวิดีโอที่มีความคมชัดต่ำกว่า หรือจากผู้ให้บริการบางราย อาจพอรับได้บ้าง
 • ต่ำกว่า 40 แย่:  ประสบการณ์ไม่ดีแม้จะเป็นวิดีโอความคมชัดต่ำจากผู้ให้บริการทั้งหมด ใช้เวลาในการดาวน์โหลดนาน และวิดีโอมีการหยุดนิ่งบ่อย.

เมื่อวิดีโอเป็นหมวดหมู่หนึ่งเดียวในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุด และคาดว่าการรับชมวิดีโอจะเติบโตขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค สิ่งนี้จึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างยิ่ง ดังนั้นวิดีโอจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในภารกิจต่อเนื่องของ Opensignal ที่ใช้วัดประสบการณ์ผู้บริโภคจริงบนเครือข่ายมือถือ

นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านวิดีโอ เรายังมีรายงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับวิดีโอ ดังนี้:

ประสบการณ์วิดีโอบนเครือข่าย 4G:
คะแนนเฉลี่ยประสบการณ์วิดีโอบนเครือข่าย 4G/LTE ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ประสบการณ์วิดีโอบนเครือข่าย 3G:
คะแนนเฉลี่ยประสบการณ์วิดีโอบนเครือข่าย 3G ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (เช่น UMTS/HSPA or CDMA 1X EV-DO)

ประสบการณ์เกม

ตัวชี้วัดของ Opensignal กับประสบการณ์เกมเป็นการวัดค่าประสบการณ์การเล่นเกมประเภทมัลติเพลย์เยอร์ของผู้ใช้มือถือบนเครือข่ายหนึ่ง ๆ โดยวิเคราะห์เป็นช่วงคะแนนจาก 0-100 เพื่อดูว่าผู้เล่นได้รับผลกระทบจากตัวแปรใด ๆ ในเครือข่ายมือถือ อาทิ เวลาแฝง (latency) การสูญเสียแพ็กเก็ต (packet loss) และค่าแปรผันของเวลาในการตอบสนอง (jitter) เพื่อตรวจสอบผลกระทบและประสบการณ์โดยรวมของการเล่นเกมประเภทมัลติเพลย์เยอร์

ตัวชี้วัดประสบการณ์เกมจะวัดค่าประสบการณ์เมื่อเล่นเกมประเภทมัลติเพลย์เยอร์ตามเวลาจริง บนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก วิธีการนี้ใช้เวลาจัดทำจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เครือข่ายทางเทคนิค และประสบการณ์การเล่นเกมตามที่รายงานโดยผู้ใช้มือถือจริง พารามิเตอร์เหล่านี้รวมถึงค่าlatency (เวลาไปกลับ) jitter (ค่าแปรผันของเวลาในการตอบสนอง) packet loss (สัดส่วนของแพ็กเก็ตข้อมูลที่ไปไม่ถึงปลายทาง) นอกจากนี้ ยังพิจารณาเกมมือถือมัลติเพลย์เยอร์ประเภทอื่น ๆ เพื่อวัดความไวเฉลี่ยต่อสภาพเครือข่าย เกมที่ทดสอบประกอบด้วยเกมมือถือมัลติเพลย์เยอร์แบบเรียลไทม์ (เช่น Fortnite, Pro Evolution Soccer และ Arena of Valor) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก

การคำนวณประสบการณ์ของเกมเริ่มต้นด้วยการวัดประสบการณ์แบบ end-to-end จากอุปกรณ์ของผู้ใช้ไปยังต้นทางที่โฮสต์เกมจริงโดยจะเป็นการให้คะแนนจาก 0 ถึง 100

Opensignal ให้คะแนนประสบการณ์เกมบนมือถือแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

 • 85<100 ระดับดีมาก: ผู้ใช้เกือบทั้งหมดถือว่าประสบการณ์จากเครือข่ายนี้เป็นที่ยอมรับได้ และรู้สึกว่าพวกเขาสามารถควบคุมเกมได้ โดยไม่พบความล่าช้าใด ๆ ในเกือบทุกกรณี
 • 75<85 ระดับดี: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถือว่าประสบการณ์จากเครือข่ายนี้เป็นที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปสามารถควบคุมการเล่นเกมได้ และได้รับการตอบสนองกลับทันทีเมื่อมีการบังคับใด ๆ ในเกม โดยส่วนใหญ่ไม่พบความล่าช้าระหว่างการเล่นเกม
 • 65<75 ระดับปานกลาง: ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เกมส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการเล่นของผู้เล่นและรู้สึกว่าควบคุมเกมได้ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขาสังเกตเห็นความล่าช้าระหว่างการเล่นและผลลัพธ์ในเกม
 • 40<65 ระดับแย่: ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบประสบการณ์ที่ยอมรับไม่ได้ โดยส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขาสังเกตเห็นความล่าช้าในการเล่นเกมและไม่ได้รับการตอบสนองทันทีจากการบังคับ ผู้ใช้จำนวนมากรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมได้
 • 0<40 Very ระดับแย่ที่สุด: ผู้ใช้เกือบทั้งหมดรับไม่ได้กับประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ได้รับ ส่วนใหญ่รู้สึกชัดเจนว่าเกมช้า และไม่สามารถควบคุมเกมได้ และผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีในการเล่นเกม

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง - คุณภาพเสียง

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของ Opensignal จะเป็นการวัดคุณภาพของประสบการณ์สำหรับบริการด้านเสียงแบบ over-the-top หรือบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง เช่นแอปพลิเคชันเสียงบนมือถือ อย่าง วอทส์แอฟ, สไกป์, เฟสบุ๊ค แมสเซนเจอร์ และอื่น ๆ รูปแบบการวัดคุณภาพนี้นำมาจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับวัดคุณภาพการโทรโดยรวม และชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว โมเดลนี้จะอธิบายความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างการวัดทางเทคนิคและคุณภาพการโทรสื่อสาร

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงสำหรับผู้ให้บริการแต่ละรายจะคำนวณจากระดับ 0 ถึง 100.

 • 95 ขึ้นไป: ยอดเยี่ยม: ผู้ใช้งานส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจมาก ผู้ให้บริการให้ประสบการณ์คุณภาพเสียงแบบ Over The Top ที่ดีอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงฐานลูกค้าทั้งหมด
 • 87 < 95 ดีมาก: ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ผู้ให้บริการมอบประสบการณ์ด้านคุณภาพเสียงโดยทั่วไปดี บางครั้งอาจมีความบกพร่องเรื่องการโทรบ้าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระดับความดังของเสียง
 • 80 < 87 ดี: ผู้ใช้หลายคนพึงพอใจ ผู้ใช้บางรายพบความบกพร่องด้านคุณภาพเล็กน้อย บางครั้งเสียงไม่ชัดเจนหรือไม่ดังพอ มีเสียงรบกวนเป็นครั้งคราว
 • 74 < 80 ยอมรับได้: ผู้ใช้รู้สึกพอใจ ผู้ใช้บางรายพบความบกพร่องด้านการโทร มีเสียงรบกวนสั้น ๆ ระดับเสียงไม่ดังพอ แต่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องพูดซ้ำ
 • 66 < 74: แย่: ผู้ใช้หลายคนไม่พอใจ เนื่องจากพบประสบการณ์คุณภาพสัญญาณบกพร่อง มีเสียงรบกวน หรือไม่ได้ยินเสียงระหว่างที่คุย ซึ่งเป็นเรื่องน่ารำคาญ
 • 60 < 66 แย่มาก: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่พอใจ เนื่องจากพบข้อบกพร่องการโทรบ่อยครั้ง ในบางครั้งพบเสียงรบกวน หรือไม่ได้ยินเสียงระหว่างโทร บางส่วนของการสนทนาฟังแล้วไม่เข้าใจต้องมีการสื่อสารซ้ำ
 • 45 < 60 สื่อสารไม่รู้เรื่อง: ผู้ใช้เกือบทั้งหมดรู้สึกไม่พอใจ สัญญาณหายเป็นระยะเวลานานหลายครั้ง พบเสียงรบกวนระหว่างการโทร ต้องพูดซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เข้าใจกัน หรือบทสนทนาเกิดการซ้อนทับกัน
 • น้อยกว่า 45 ไม่สามารถสื่อสารได้

นอกเหนือจากประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง เรายังมีการรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดสนับสนุนอีก 2 ตัวที่เกี่ยวกับคุณภาพของแอปพลิเคชันเสียง ดังนี้:

ประสบการณ์ 4G บนแอปพลิเคชันเสียง:
ตัวชี้วัดนี้จะประเมินคุณภาพของประสบการณ์ด้านบริการการติดต่อสื่อสารผ่านเสียงบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละโอเปอเรเตอร์ บนการเชื่อมต่อแอลทีอีได้รับประสบการณ์เหมือนเป็นผู้ใช้ Opensignal

ประสบการณ์ 3G บนแอปพลิเคชันเสียง:
ตัวชี้วัดนี้จะประเมินคุณภาพของประสบการณ์ด้านบริการการติดต่อสื่อสารผ่านเสียงบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละโอเปอเรเตอร์ บนการเชื่อมต่อ 3G ได้รับประสบการณ์เหมือนเป็นผู้ใช้ Opensignal.

ประสบการณ์การดาวน์โหลด – ความเร็วจริงที่ผู้ใช้ได้รับ

ประสบการณ์ความเร็วการดาวน์โหลดแสดงความเร็วปกติที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้งานทุกวัน ผ่านการบริการข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่าย มีหน่วยวัดเป็น Mbps นอกเหนือไปจากเรื่องประสบการณ์การดาวน์โหลดแล้ว เรายังมีรายงานตัวชี้วัด 3 ตัวที่สัมพันธ์กับความเร็วของการดาวน์โหลด ดังนี้:

ความเร็วการดาวน์โหลด 4G:
ความเร็วดาวน์ลิงก์เฉลี่ยทั่วทั้งการเชื่อมต่อ 4G / LTE ของผู้ให้บริการเครือข่าย

ความเร็วการดาวน์โหลด 3G:
ความเร็วดาวน์ลิงก์เฉลี่ยทั่วทั้งการเชื่อมต่อ 3G ของผู้ให้บริการเครือข่าย (เช่น UMTS/HSPA หรือ CDMA 1X EV-DO)

ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด: การวัดความเร็วในการดาวน์โหลดที่เร็วที่สุดที่ผู้ใช้ Opensignal จะได้รับจริงจากเครือข่ายต่าง ๆ โดยเราจะลดผลกระทบของข้อจำกัดทางเทคนิคหรือความแออัด และแทนการประมาณความเร็วที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ใช้ Opensignal จะได้สัมผัสในสภาพแวดล้อมจริง โดยดูการทดสอบที่เร็วที่สุดเท่านั้น หมายเหตุ การวัดนี้แตกต่างจากความเร็วที่ดีที่สุดที่วัดได้ในสภาวะตามอุดมคติ หรือความเร็วสูงสุดเชิงทฤษฎีที่ผู้ใช้เองจะไม่ได้รับในสถานการณ์จริง ในการประเมินความเร็วสูงสุด เราใช้ความเร็วที่ได้รับจากผู้ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98.


ประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด

ตัวชี้วัดประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดของเราวัดจากความเร็วการอัปโหลดเฉลี่ยของผู้ให้บริการเครือข่ายข้อมูลมือถือ โดยทั่วไปความเร็วในการอัปโหลดมักช้ากว่าการดาวน์โหลด เนื่องจากเทคโนโลยีบรอดแบนด์มือถือในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การมอบความเร็วในการดาวน์โหลดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลมือถือ เมื่อเทรนด์อินเทอร์เน็ตบนมือถือขยับออกไปจากการดาวน์โหลดเนื้อหา ไปสู่การสร้างเนื้อหาและรองรับบริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ความเร็วในการอัปโหลดจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เสริมสมรรถนะการอัปสตรีมก็กำลังเกิดขึ้นตลอดเวลา

นอกจากประสบการณ์ความเร็วของการอัปโหลดแล้ว เรายังรายงานตัวชี้วัดสนับสนุน 3 ตัวที่สัมพันธ์กับการอัปโหลด ดังนี้:

ความเร็วการอัปโหลด 4G:
ความเร็วเฉลี่ยของการอัปลิงก์ของผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ 4G/LTE

ความเร็วการอัปโหลด 3G:
ความเร็วเฉลี่ยของการอัปลิงก์ของผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ 3G (่เช่น UMTS/HSPA หรือ CDMA 1X EV-DO).

ความเร็วการอัปโหลดสูงสุด: การวัดความเร็วในการอัปโหลดที่เร็วที่สุดที่ผู้ใช้ Opensignal จะได้รับจริงจากเครือข่ายต่าง ๆ โดยเราจะลดผลกระทบของข้อจำกัดทางเทคนิคหรือความแออัด และแทนการประมาณความเร็วที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ใช้ Opensignal จะได้สัมผัสในสภาพแวดล้อมจริง โดยดูการทดสอบที่เร็วที่สุดเท่านั้น   หมายเหตุ การวัดนี้แตกต่างจากความเร็วที่ดีที่สุดที่วัดได้ในสภาวะตามอุดมคติ หรือความเร็วสูงสุดเชิงทฤษฎีที่ผู้ใช้เองจะไม่ได้รับในสถานการณ์จริง ในการประเมินความเร็วสูงสุดเราใช้ความเร็วที่ได้รับจากผู้ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98

ประสบการณ์เวลาแฝง – ค่าความล่าช้าเชิงปริมาณ

เวลาแฝง (Latency) หมายถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากการเดินทางไปกลับผ่านเครือข่ายของข้อมูล หากเวลาแฝงของเครือข่ายของคุณสูง การตอบสนองของเครือข่ายจะต่ำลง และตอบสนองคำขอของคุณช้าลงตามไปด้วย เราวัดค่าประสบการณ์เวลาแฝงเป็นมิลลิวินาที และแสดงให้เห็นประสบการณ์ความล่าช้าโดยทั่วไปต่อผู้ใช้เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 3G และ 4G ของผู้ให้บริการเครือข่าย โดยค่านี้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความล่าช้าของ 3G และ 4G ในแต่ละรายการตามสัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้ทั่วไปเชื่อมต่อกับแต่ละคน

การทดสอบการดาวน์โหลด, อัปโหลด, ความเร็วของการอัปโหลดข้อมูล ทั้งหมดทำงานบนระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาล ที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด โฮสต์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด (ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่ความต้องการอาจจะแตกต่างไปตามเส้นทางที่ไปสู่การรับส่งข้อมูลแบบปกติ หรือถูกจัดลำดับความสำคัญในแบบที่ไม่ใช่ตัวแทน) จะช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้โดยทั่วไป

นอกจากประสบการณ์เวลาแฝงแล้ว เรายังรายงานตัวชี้วัดสนับสนุน 2 ตัวที่สัมพันธ์กับเวลาแฝง ดังนี้:

เวลาแฝงบนเครือข่าย 4G:
ค่าเวลาแฝงเฉลี่ยที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์จากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการ 4G/LTE connections

เวลาแฝงบนเครือข่าย 3G:
ค่าเวลาแฝงเฉลี่ยที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์จากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการ 3G (เช่น UMTS/HSPA หรือ CDMA 1X EV-DO).

อัปเดต: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เรายกเลิกการนำเสนอประสบการณ์เวลาแฝง (Latency) เวลาแฝงของ 4G และเวลาแฝงของ 3G ในรายงานสาธารณะของเรา
 

ความพร้อมใช้งาน 4G – แนวทางที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

การวัดความพร้อมใช้งาน 4G ของเราแสดงสัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการด้วยอุปกรณ์ 4G โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE เมื่อเรารายงานความพร้อมใช้งาน 4G โดยเฉลี่ย 75% นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้ LTE ของเราเชื่อมต่อกับบริการ LTE บนเครือข่ายของพวกเขา 75% ของเวลาที่เชื่อมต่อทั้งหมด

ความพร้อมใช้งานไม่ใช่การวัดความครอบคลุม หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเครือข่ายสัญญาณ มันไม่ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อของคุณมีโอกาสจะครอบคลุมถึงพื้นที่ห่างไกลนอกอาณาเขตที่คุณวางแผนจะเดินทางไปหรือไม่ หากแต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่ผู้คนมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ในสถานที่ประจำที่พวกเขาอยู่หรือไปบ่อยที่สุด ซึ่งการวัดความครอบคลุมแบบเดิมมักจะเกิดความผิดพลาดในส่วนนี้เป็นการดูจากเวลาที่ผู้ใช้เชื่อมต่อ LTE มากกว่าที่จะเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อ สะท้อนประสบการณ์การใช้งานจริงที่แม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลจุดที่ทำให้ผู้ใช้มือถือรู้สึกหงุดหงิดมากที่สุด:ซึ่งได้แก่ เวลาที่ไม่มีสัญญาณให้เชื่อมต่อ จุดอับสัญญาณที่ผู้ใช้ประสบบ่อยที่สุดมักเกิดขึ้นภายในอาคาร ทั้งนี้ข้อมูลความพร้อมใช้งานส่วนใหญ่ที่เรารวบรวมได้ มาจากภายในอาคาร (ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นที่ที่ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แล้ว) เราจึงเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกับการตรวจพบพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณครอบคลุม

ประสบการณ์ครอบคลุมการใช้งาน 4G

ประสบการณ์ครอบคลุมการใช้งาน 4G ของ Opensignal เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้มือถือได้รับประสบการณ์การใช้ 4G ครอบคลุมบนเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่าย (operator) วัดจากระดับ 1-10 วิเคราะห์จากตำแหน่งลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ได้รับสัญญาณ 4G โดยจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งหมดอยู่

กล่าวง่าย ๆ คือ ประสบการณ์ครอบคลุมการใช้งาน 4G วัดจากประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือในทุกสถานที่ที่ผู้ใช้ไปทุกวัน เช่น ในทุกที่ที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยว โดยพิจารณาทุกพื้นที่ผู้ใช้ Opensignal ไปมา ทั้งในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งของ 4G ที่พร้อมใช้และสถานที่ที่มีจำนวนผู้ใช้เยี่ยมชมอยู่หนาแน่น